Råd og nævn

Om os

Fælles studietur med Dansk Byplanlaboratorium langs de Nationale Turistveje i de norske fjelde, september 2016. Fotograf: Jakob Sandell Sørensen

Danske Landskabsarkitekter er repræsenteret i diverse eksterne råd og nævn. Repræsentanter og nævn er listet nedenfor.

Dansk Landskabspris (Eva Sara Rasmussen)
Tværfaglig jury og uddeler af Dansk Landskabspris

Dansk Byplanlaboratorium (Jakob Sandell Sørensen)
En selvejende fond stiftet af og for byplaninteresserede.

Nordisk Vejforum (pt. ingen repræsentant)
Et Nordisk samarbejde hvis vision er at udvikle viden indenfor vej-, trafik- og transportsektoren. Desuden er Charlotte Skibsted DL’s repræsentant i Nordisk Vejforums Miljøudvalg.

Udvalget for forstligt formeringsmateriale / Forstudvalget  (John Norrie)
Forstudvalget er rådgivende for Landbrugsstyrelsen i spørgsmål om produktion og salg af forstligt formeringsmateriale til skovbrugsformål.

Frøkildeudvalget (John Norrie)
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltnings udvalg inden for forskning, formidling og salg af frøkilder.

Dansk Center for Lys – Et videncenter for lys og belysning med det formål at udbrede kendskabet til god og hensigtsmæssig belysning v/Den Danske Lyspris (Morten Weeke Borup)

Vejregelrådet/Vejdirektoratet (Chanette Ingemann Nielsen)
Rådgiver og bistår Vejdirektoratet med udarbejdelse af regler og normer.

Det Særlige Bygningssyn/Kulturstyrelsen (Jacob Fischer)
Kulturstyrelsens rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og -bevaring.

Odense Kommunes Arkitekturråd (Susanne Renée Grunkin)
Nystiftet arkitekturråd (2019) der skal bidrage med anbefalinger om god arkitektur og byudvikling.

Green Cities /EU-finansieret partnerskab (Susanne Renée Grunkin)
Partnerne i projektet arbejder for, at der træffes politiske beslutninger, som øremærker ressourcer til at anlægge, udvikle og vedligeholde BYNATUR ved eksisterende byggeri, nybyggeri og ved større renoveringer. DL er repræsenteret i den danske styregruppe.

Hillerød Kommunes Arkitekturråd  (Peter Juhl)
Nystiftet arkitekturråd (2020) der skal rådgive kommunen om bl.a. bygnings-, landskabsarkitektur og byrum i forbindelse med vedtagelse af nye lokalplaner.

Have & Landskab udstilling / Advisory Board (Niels Lützen)
Skandinaviens største udstilling for uderummets fagfolk

Plads til kystsikring – Kystsikring og Strandbeskyttelse, Nørre Lyngby / NATOUR

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >