Om foreningen

Om os

Arenakvarteret i Ørestad af Vandkunsten, skaber bindeled mellem Kalvebod Fælleds rå natur og de skarpe urbane linjer. Fotograf: Kirstine Autzen

Danske Landskabsarkitekter

Danske Landskabsarkitekter er en interesseforening med indflydelse i en række faglige organisationer, ministerier og græsrodsforeninger. Vi deltager aktivt i den politiske debat, hvor vi arbejder på at synliggøre vores arbejde som landskabsarkitekter. Vi skaber rammer for netværk og aktiviteter, der styrker din faglige udvikling.

I foreningens formålsparagraf står der:

“Danske Landskabsarkitekter er den faglige forening for landskabsarkitekter i Danmark. Foreningens formål er at fremme og højne kvaliteten af landskabsarkitekturen som grundlag for udformningen af det samlede fysiske miljø.

For at opfylde sit formål skal DL være landskabsarkitektfagets vigtigste talerør. Internt skal foreningen være ramme for initiativer og aktiviteter der styrker medlemmernes faglige udvikling og fagets bredde. Eksternt skal foreningen være platform for arbejdet med at sikre de bedste vilkår for fagets udøvelse ved at fremme landskabsarkitekturens rolle i det omgivende samfund.”

Vi har pt. omkring 820 medlemmer, hvoraf 200 er studerende. Alle må benytte titlen ’landskabsarkitekt’. Men kun færdiguddannede landskabsarkitekter med et medlemskab hos DL må føje MDL til sin titel. Studentermedlemmer fra Københavns Univesitet må tilføje titlen stud.hort.arch.MDL. Studentermedlemmer fra arkitektskolerne i København (KADK) og Aarhus (AARCH) kan benytte betegnelsen stud.arch.MDL.

Foreningens medlemmer udfylder forskelligartede stillinger; kommunalt eller i staten, projekterende eller i drift og forvaltning. Arbejdspladserne er bl.a. på private tegnestuer, i forvaltninger, på kirkegårde, i boligselskaber og inden for undervisning eller forskning.

Danske Landskabsarkitekter varetager medlemmernes faglige interesser, uanset hvilket arbejde landskabsarkitekten har.

Vi samarbejder med bl.a. Green Cities, Landskabsarkitekternes Forening under JA, Danske Arkitektvirksomheder, Park- og Naturforvalterne, Forbundet Arkitekter og Designere, Danske Anlægsgartnere, Akademisk Arkitektforening, Dansk Byplanlaboratorium og Dansk Center for Lys. Samarbejdet bidrager til en individuel og fælles styrke, og diversiteten i fagligheden øges.

Vi er en del af den fællesnordiske ’Nordisk Styrelse’; et forum for skandinaviske landskabsarkitektforeninger. Uden for Norden deltager foreningen i internationalt samarbejde med andre relaterede foreninger; herunder International Federation of Landscape Architects (IFLA) og IFLA Europe.

Læs Danske Landskabsarkitekter´s vedtægter her:

DOWNLOAD VEDTÆGTER

– og følg os i vores tidsskrift Landskab, det ugentlige nyhedsbrev og på de sociale medier, hvor vi løbende fortæller om foreningens mange aktiviteter og og læs mere om de enkelte medlemstyper samt kontingent her.

Plads til sammenhæng – Sundstrup Havn, Viborg / ArkPlan Landskabsarkitekter

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >