IFLA/IFLA Europe

Medlem

Gruppebillede ved IFLA Europe Generalforsamling 2021 i Granada. Foto: Lena Athanasiadou

IFLA og IFLA Europe

Danske Landskabsarkitekter er medlem af de to organisationer IFLA og IFLA Europe som er hhv. den internationale og den europæiske sammenslutning af landskabsarkitekter.

Vores internationale delegat er landskabsarkitekt MDL Elzélina Van Melle. Hvis du har spørgsmål til det internationale samarbejde, er du velkommen til at kontakte Elzélina på [email protected].
Læs også artiklen Formandens Klumme / Et Internationalt Fællesskab for Landskabsarkitekter.

International Federation of Landscape Architects (IFLA)
IFLA er en Non Govermental Organization (NGO) med associerede og konsultative forhold til FN ved UNESCO. De fleste landskabsarkitektforeninger i verden er medlemmer. IFLA har hovedkontor i Bruxelles.

IFLA Europe (European Region of IFLA)
IFLA Europe’s formål er at udvikle en aktiv ramme for landskabsarkitektur i Europa, og der er særlig fokus på at sikre opretholdelsen af høje standarder både i fagets uddannelse og praksis. IFLA Europe er den europæiske region i IFLA.

Læs om IFLA Europe school recognition panel her

Hvad får du ud af dit IFLA medlemskab?

IFLA er landskabsarkitekternes svar på FN – det sted hvor forskellige lande og kulturer mødes omkring vores fælles faglighed. IFLA er inddelt i fem regioner – Europa, Asien, Amerika, Mellemøsten og Afrika. Hver region afholder egne arrangementer, udgiver egne nyhedsbreve osv. Verdenskongressen og generalforsamlingen (World Council) turnerer imellem de fem regioner.

IFLA beskæftiger sig med mange af de samme ting som DL, såsom godkendelse og understøtning af uddannelser, der sørger for, at de holder et nødvendigt fagligt niveau, hjælper med at skabe foreninger i lande hvor faget endnu ikke er så godt etableret – eller slet ikke findes! IFLA er også en række underkomitéer, bl.a. én der beskæftiger sig med uddannelse, én der er beskæftiget med oversættelse af fagtermer, en innovationskomite og den meget aktive Cultural Landscapes Comittee.

IFLA laver arrangementer, arrangerer konferencer osv. for medlemmerne.

IFLA forsøger at påvirker magthavere og organisationer, at sætte landskabet på dagsordenen, både lokalt og på verdensplan.

IFLA handler i høj grad om solidaritet, altså at vi der har en velfungerende faglighed og høj kvalitet i arbejdet, er med til at hjælpe lande, der ikke er nået så langt videre – til gavn for faget – men i høj grad også til gavn for verdens landskaber.

IFLA kommunikerer med medlemmer og resten af verden ved hjælp af forskellige elektroniske nyhedsbreve og sociale medier, som du kan tilmelde dig. Find dem på IFLA´s hjemmeside.

IFLA samarbejder med søsterorganisationer såsom byplanlæggernes, arkitekternes og parkforvalternes verdensorganisationer. Desuden er IFLA nært knyttet til en række andre NGO’er på verdensplan og en række FN-organisationer, specielt UNESCO.

IFLA er en organisation for de enkelte landes foreninger, men du er også personligt medlem. IFLA fungerer nemlig også som ét stort internationalt netværk af foreninger og enkeltpersoner. Det netværk kan du bruge i dit daglige arbejde, hvis du skal ud at rejse, på studietur osv. – det giver dig simpelthen adgang til at kontakte og møde fagfæller fra hele kloden.

Plads til bynatur – Skovbrynet Basecamp, Lyngby / Kragh & Berglund

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >