LANDSKABSARKITEKTENS ARBEJDE
GØR EN FORSKEL


Vi påvirker

samfundet

og dermed hverdagen for mange
mennesker, idet vi planlægger og projekterer
byrum, grønne rum, infrastruktur
og åndehuller


Nogle af landskabsarkitektens opgaver

· Bæredygtig by- og landskabsudvikling
· Nyt liv til nedslidte byrum
· Design af grønne vejstrækninger
· Grønne rum til børn til vild leg og fordybelse
· Planer for pleje af grønne anlæg
· Udformning af private haver
· Grøn regnvandshåndtering
· Helse – og sundhedsfremmende landskaber
· Restaurering og nytænkning af historiske haveanlæg


"Landskabsarkitektur er en kunstart, der om nogen kan fortælle om forholdet mellem natur, samfund og menneske. Den kan være med til at give os det gode liv der både indeholder betydning, trivsel, oplevelse og erkendelse."

MALENE HAUXNER (1942-2012)

Professor, landskabsarkitekt
7
GODE ARGUMENTER

Landskabsarkitektens job bliver vigtigere, fordi klimaet ændrer sig, og der er brug for nytænkning. Nedenfor ses 7 gode argumenter for, hvorfor landskabsarkitekten kan og bør inddrages i planlægningen af fremtiden.

01
LANDSKABSARKITEKTER ARBEJDER KREATIVT MED DET KONKRETE

Konkrete og tekniske problematikker som f.eks. regnvandshåndtering kan løses på talrige måder. Landskabsarkitekter finder overraskende løsninger tilføjet en større oplevelsesværdi.

02
LANDSKABSARKITEKTER SAMARBEJDER PÅ TVÆRS AF FAGGRUPPER

Vi er uddannede til at få forskellige faggruppers kompetencer i spil. Vi får ingeniørens løsninger til at ånde, er i dialog med gartneren, giver arkitektens bygninger medspil og modspil og oversætter byplanlæggerens visioner til virkelighed.

03
LANDSKABSARKITEKTER SER HELHEDEN. OG BRUGER DEN

Vi ved at alting hænger sammen. Bygninger, landskab, funktion og æstetik. Samspillet med omgivelserne er afgørende for velfungerende form og funktion.

04
LANDSKABSARKITEKTER GØR DET TEKNISKE SMUKT

Design af afløb, render, bassiner og inventar er blot en lille del af landskabsarkitektens arbejde. Teknikken skal være i orden, ja. Men det samme gælder æstetikken og den arkitektoniske kvalitet.

05
LANDSKABSARKITEKTER HAR DEN NØDVENDIGE VIDEN OM PLANTERS DYNAMIK

Planter giver liv til byens rum og er om noget landskabsarkitektens adelsmærke. Planter er arkitektoniske virkemidler, men kun hvis de sammensættes rigtigt i forhold til vand, jord- og lysforhold, blomstring, farver, (bio-)diversitet og deres samspil med omgivelserne.

06
LANDSKABSARKITEKTER HAR ALTID ARBEJDET MED TERRÆN OG KLIMA

Klimasikring har alle dage være en opgave for landskabsarkitekter. Regnvand kan opsamles, opsuges og afledes. I dag er vores viden vigtigere end nogensinde, fordi fremtiden byder på mere ekstreme vejrforhold.

7
LANDSKABSARKITEKTER INTEGRERER FREMTIDEN I LØSNINGEN

Dynamik og udvikling er et grundlæggende vilkår i landskabsarkitekturen. Beplantning forandrer sig. Samfundets behov og brug forandrer sig. Vores løsninger rummer den forandring.


Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >