ADEPT vinder igen i Tyskland med Garden City 2.0

AKTUELT / 04.01.22

Illustration: ADEPT

ADEPT og deres hollandske samarbejdspartner KARRES EN BRANDS er endnu engang blevet kåret som vindere af en ambitiøs tysk byudvikling. Denne gang med et forslag til en bæredygtig og landskabelig udvikling af over 80 ha i Köln. Vinderforslaget WoodHood, som er inspireret af The Garden City viser en alternativ tilgang til fremtidens byudvikling, hvor bæredygtighed og natur er de primære drivkræfter for en ny urbanisme

Byens fremtid er grøn, bæredygtig og kollektiv. Med et overbevisende vinderforslag til et nyt grønt og blandet byområde i Köln, hylder ADEPT og KARRES EN BRANDS med samarbejdspartnerne Argus og Metabolic Ebenezer Howards velkendte Garden City plan. Men WoodHood er mere end den klassiske haveby. Det er en vision for en ny urban typologi med en strategisk tilgang til bæredygtig byudvikling – en radikal måde at gentænke sammenhængen mellem by og landskab.

Lokalområdets store landskabsressourcer og den unikke beliggenhed har inspireret til en alternativ tilgang til udviklingen. I stedet for at definere bydelens struktur gennem bygningstypologier, gader, pladser eller teknologi, er udviklingen af Woodhood defineret af landskabet og dets kulturelle spor. Designet trækker på den lokale historie om bosættelse, naturen og de omkringliggende skove, med fysiske rammer defineret af jordtyper, beplantning, brugen af vand, sol- og skygge og de skiftende årstider.

Martin Laursen, partner ADEPT forklarer: ”Hele processen for udviklingen af WoodHood er tilrettelagt i dialog med en række lokale interessenter for at sikre forankring. WoodHood er en ny type by, hvor man bor i kollektive fællesskaber i tæt relation til naturen. Den overordnede tilgang rykker grænserne for at skabe et pilotprojekt for fremtidens bæredygtige urbanisme.”

Darius Reznek, partner KARRES EN BRANDS fortsætter: ”WoodHood består af en række mindre kvarterer med varieret tæthed og karakter – fra mere urbant og defineret til mere naturbaseret og med en porøs struktur. Designet integration med landskabet sikrer både bykvalitet og forbindelser til den eksisterende by allerede fra de første faser.”

WoodHood er ikke en forlængelse af den eksisterende by, men en bydel i sig selv. Den består af 5 individuelle kvarterer – hver med sin egen karakter og funktioner. Planen kombinerer en tydelig bymæssig struktur med et næsten landsbyagtigt fællesskab, der definerer en ny måde at bo i byen på. Den historiske landskabsstruktur af skove og marker er integreret i WoodHood med vægt på at forstærke muligheden for fællesskaber og kollektive funktioner, at minimere brug af arealer til det private rum og for at forbedre kvaliteten af de offentlige rum. Samtidig danner de åbne grønne områder et komplekst økosystem, der bidrager til klimabeskyttelse, vandlagring, mikroklima og økologi. Mobilitetsnettet er baseret på et finmasket netværk for cykel- og fodgængertrafik. Et differentieret netværk af stier gør brug af cykel eller gang attraktivt og sikrer gode forbindelser til den eksisterende by. Adgang for motoriseret individuel trafik er tilladt, men tilskyndes ikke.

Borgmester Henriette Reker uddyber: “…det valgte design svarer på vores høje ambitioner for området, hvor vi ønsker et særligt innovativ og bæredygtigt byudviklingsprojekt med høje krav til klimasikring, energieffektivitet og bæredygtighed.”

Illustration: ADEPT

Illustration: ADEPT

Ny Foreningsvej, Klitmøller / Labland Architects

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >