Afgørelse - Fredning af Frederiksberg Allé

AKTUELT / 14.03.18

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse på Landskabsarkitekternes Tænketank's høringssvar omkring fredningen af Frederiksberg Allé

Danske Landskabsarkitekter indsender fra tid til anden høringssvar på landskabsarkitektfaglige emner.

Vi perspektiverer problematikker med saglige og faglige holdninger og baggrundsviden i forbindelse med høringer og er dermed med til at kvalificere udfaldet ud fra en landskabsarkitektonisk synsvinkel.

Landskabsarkitekternes Tænketank bidrager aktivt med relevante høringssvar og har denne gang bidraget til høring om fredning af Frederiksberg Allé. Andre gange kan det være medlemmer som repræsenterer Danske Landskabsarkitekter i diverse råd og nævn, som vi trækker på. Sammen med bestyrelsen sørger de alle for en bredt funderet og faglig nuanceret holdning til de høringssvar som DL sender.

Det Særlige Bygningssyn, der er Kulturministerens og derigennem Slots- og Kulturstyrelsens, rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og – bevaring, har i september sidste år indstillet, at Frederiksberg Allé inkl. Sankt Thomas Plads, og Frederiksberg Runddel, skal fredes. Høringen kan læses her.

“Formålet med fredningen er at opretholde Frederiksberg Allé og Frederiksberg Runddel som et samlet, enestående og fremragende byrum af international klasse og i særdeleshed som et endnu tydeligt aflæseligt udtryk for barokkens storslåede iscenesættelse af passagen fra København til Frederiksberg Have og Slot. Hertil kommer sikring af form, udtryk og materialitet i det særegne, historisk mættede og levende kulturmiljø og væsentlige rekreative område, hvor Frederiksberg Allé som promenadevej i flere hundrede år har udgjort det samlende, organiske, karakterbærende og helstøbte omdrejningspunkt.”

Betænkninger og råd bliver nu behandlet i Slots- og Kulturstyrelsen, som åbner op for høringssvar fra interessenter. Her har DL og Landskabsarkitekternes Tænketank indsendt et høringssvar, hvor vi giver vores bemærkninger videre til Slots- og Kulturstyrelsen.

“Danske Landskabsarkitekter har overordnet set en meget positiv holdning til fredningsindstillingen. Det er et vigtigt landskabsarkitektonisk værk at få fredet. Hele anlæggets tværsnit og geometriske opbygning, som er identisk med det oprindelige barokanlæg, er uden sidestykke nationalt som internationalt.”

DL’s bemærkninger til anbefalingerne kan læses i det fulde høringssvar, som kan downloades nedenunder. 

Slots- og Kulturstyrelsen er allerede nu vendt tilbage med afgørelsen, hvor DL har gjort sit aftryk på den fremtidige forvaltning af fredningen. Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede Frederiksberg Allé inkl. Sankt Thomas Plads, og Frederiksberg Runddel. Hele afgørelsen kan læses nedenunder.

Foto: Solen skinner på den nu fredede Frederiksberg Allé © Dit Frederiksberg

Christiansborg Områdesikring, København / GHB Landskabsarkitektur

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >