Arkitektskolen Aarhus lancerer nyt forskningscenter for kommende landskaber

AKTUELT / 22.05.24

Billede: Center For Kommende Landskaber via. Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus' nye Center for kommende landskaber fokuserer på bæredygtig by- og landskabsudvikling under klimaforandringer. Der ønskes med det nye center at bidrage til det nødvendige paradigmeskifte af vores praksisformer inden for by- og landskabsarkitektur. Torsdag d. 30. maj lanceres centret, hvor der bydes på korte præsentationer med aktuelle forskningsprojekter fra centeret, boblende forfriskninger samt en udstilling af skolens landskabsstuderende

Der er brug for radikalt nye måder at samtænke klima, landskab, vand og biodiversitet i vores by- og landskabsplanlægning, hvis vi skal overlade en sundere og rigere planet til vores efterkommere.

Med klimaforandringerne som driver, vil Center for kommende landskaber udvikle nye metoder til at arbejde med fremtidens urbane landskaber. Eksperimentere med nye adaptive praksisser med en stedsspecifik og lokal forankring. Og afprøve nye muligheder for grøn omstilling.

Center for kommende landskaber tager afsæt i en række nøgleområder, hvor der er behov for innovative løsninger og strategier. Et centralt fokusområde er de stigende og omskiftelige vandmængder, som både er en udfordring og et potentiale i fremtidens by- og landskabsudvikling. Centeret arbejder på at udvikle og bidrage til metoder til at imødegå både oversvømmelser og tørke, samtidig med at det søger at optimere vandressourcer og sikre adgang til rent drikkevand.

Centeret har fokus på økologier og en målsætning om at fremme biodiversitet både over og under vandet. Eksempelvis gennem skovrejsning, naturpleje og integrerede designpraksisser med afsæt i vandoplande. Ved at eksperimentere i landskabslaboratorier med innovative og æstetiske tilgange til natur og økosystemforvaltning, sigter Centeret mod at bidrage med viden og 1:1 forsøg, der kan imødekomme fremtidige udfordringer med klimaforandringer og urbanisering.

Endelig fokuseres der på udvikling af bæredygtige, adaptive planlægningsstrategier, der både kan klimatilpasse, bidrage til reduceret CO2-udledning og fremme livskvalitet i bysamfund. Ved at tage et systemisk perspektiv og inddrage en bred vifte af interessenter, søger Centeret at identificere og afprøve innovative løsninger, der kan bidrage til en mere bæredygtig og stedbunden udvikling af byer og landskaber.

Katrina Wiberg, der er lektor ved Arkitektskolen Aarhus, leder centret, hvor hun forsker i samspillet mellem de stigende vandmængder, bosætning og arealanvendelser som et krydsfelt, hvor vi skal finde tilpasningsdygtige tilgange, der kan udvikles over tid.

“Vores landskaber er under forandring. Vi får mere vand alle steder i Danmark. Kystnære områder får havstigninger, grundvandsstigning og bagvand, men i perioder vil vi også opleve længere perioder med tørke. Der bliver flere ekstremer, og vi har allerede set, hvad langvarig regn, skybrud og stormflod kan forårsage. Vi bygger stadig for meget og de forkerte steder, og vi bliver nødt til at udvikle nye metoder og ny viden. Vi skal lære af fortidens fejl og ikke gentage dem. Vi skal se mulighederne i det vi har, vi skal tænke i ´hybrider´, nye funktioner og kvaliteter. Det vil sige at finde nye, attraktive måder at gøre tingene på,” siger Katrina Wiberg.

Læs mere om lanceringen her


Tid, Sted og tilmelding

Tid: Torsdag den 30. maj 2024 kl. 16 – 18
Sted: Didakteket, Arkitektskolen Aarhus, Exners Plads 7, 8000 Aarhus C
Tilmelding: Tilmeld dig her 

Plads til sammenhæng – Sundstrup Havn, Viborg / ArkPlan Landskabsarkitekter

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >