Bæredygtig træplantning: Udfordringer og løsninger for by- og vejtræer

AKTUELT / 27.09.22

Foto: Udsnit af bogens forside

Ny bog samler al den viden, der er relevant når man planter træer ved vejene og i byerne. Ud over selve plantningen kommer bogen også grundigt ind på rødder, jord, forundersøgelser, projektering, planteskolernes træer samt pleje af byplantede træer

I et interview blev den navnkundige professor og havearkitekt C.Th. Sørensen (1893-1979) spurgt: Hvad er så det vigtigste i Deres mange projekter? Efter en kort pause svarede C.Th. Sørensen meget bestemt: ‘at det gror’.

Det er også udgangspunktet for den nye bog ‘Bæredygtig træplantning’ af Tage Kansager og Niels Hvass der begge i mange årtier har arbejdet med at plante træer ved veje og i byer.

“Det er mit håb at bogen må finde anvendelse inden for en bredere kreds af fagfolk, ligesom visse kapitler sikkert kan finde anvendelse i forbindelse med ETV-certificering af træplejere”, siger Tage Kansager der er bogens hovedforfatter.

Niels Hvass har primært bidraget som forfatter til den bog der er den nyudkomne bogs forgænger og udgangspunkt, nemlig ‘European Tree Planting Guide’ udgivet af Dansk Træplejeforening 2005.

En lang række fagfolk har desuden bidraget til den nye bog. “Jeg vil gerne takke gode kollegaer for deres generøse støtte og væsentlige bidrag til denne bogs tilblivelse,” lyder det fra Tage Kansager.

Han bemærker også at de nye bog er vokset meget set i forhold til dens forgænger.

Hvor ‘European Tree Planting Guide’ alene omfattede forhold angående træet og selve plantningen, rummer ‘Træplantning i praksis alle de emner der typisk er behov for når et planteprojekt skal sættes i værk,” forklarer han. Man behøver derfor ikke nødvendigvis søge supplerende information i andre fagbøger. Der omtales dog kun de træarter der typisk benyttes.

Ud over selve plantningen kommer bogen også grundigt ind på rødder, jord, forundersøgelser, projektering, vejregler der berører emnet, planteskolernes træer, pleje af byplantede træer m.m.

“Bogen er et opslagsværk for alle der har med plantning af træer at gøre og dermed til forskellige faggrupper. Bogen er også tænkt som bindeled mellem disse faggrupper for at bidrage til et godt samarbejde, der kan munde ud i vellykkede træplantninger,” forklarer Tage Kansager.

Og målet er klart, pointerer han:

“Frodighed og sunde træer er målet, vi må holde os for øje. Frodige grønne træer har på mange områder en positiv indflydelse på os mennesker. Vores mentale sundhed er bl.a. afhængig af, at vi har en smuk grøn vegetation at se på, uanset hvor vi bor og opholder os.”

Bogen sælges hos Danske Anlægsgartnere / Forlaget Grønt Miljø, til 400 kr.

Foto: Opslag fra bogen

Forfatterne

Tage Kansager (f. 1949) er landskabsarkitekt MDL, cand.hort fra Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole (KVL) 1977. Han har siden været landskabsarkitekt i Gladsaxe, Frederiksberg og Silkeborg kommuner og stadsgartner i Ringsted Kommune.

Han han været medlem af ISA og Dansk Træplejeforening fra 1987, redaktør af medlemsbladet Bytræet 1993-2017 og formand for Dansk Træplejeforening 2011-2017. Siden 1999 har han haft eget konsulentfirma.

Tage Kansager har bidraget med ekspertviden til bøgerne Træer og buske i by og land I (2010) og II (2020) af Poul Erik Brander m.fl. Tage Kansager har endvidere undervist anlægsgartnerelever på Teknisk Skole Roskilde og jordbrugsteknologstuderende på ZBC i Slagelse.

Niels E. Hvass (f. 1938) er landskabsarkitekt, cand.hort fra Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole (KVL) 1967. Han var assistent ved Afdeling for Have og Landskab ved KVL og samtidig direktør for SITAS (Scandinavian Instant Tree A/S), hvor der også blev udført træpleje.

Niels Hvass var den første, der indførte den nye træpleje, som var underbygget videnskabeligt af pioneren dr. Alex L. Shigo, USA. Han var i 1987 initiativtager og medstifter af Scandinavian Chapter under ISA (International Society of Arboriculture) som Dansk Træplejeforening udspringer af.

Niels Hvass er stifter af Skandinavisk Forskningsfond for Bytræer i 1990 og formand frem til 1995. Han var desuden medstifter af European Arboricultural Council, EAC i 1992.

Niels Hvass har oversat og udgivet bogen Sår på træer (1980) af dr. A.L. Shigo, og som beskriver principperne bag den moderne videnskabeligt baserede træpleje. Han var medforfatter til bogen Træbiologi og træpleje, en fotoguide (1987) og har for Dansk Træforening skrevet guiderne Beskæring af træer (2001) og Plantning af træer (2005).

Plads til naturen – Remiseparken, København / BOGL

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >