Beretning fra Fonden for Træer og Miljø v/ Elzelina Van Melle

AKTUELT / 29.03.23

Prototype af et "3D augmented reality"-værktøj til træplantning on-site. Projektet Live Tree af EVM landskab, har modtaget Fondens støtte.

Som optakt til launch af Danske Landskabsarkitekters årsberetning, der er udkommet i denne måned, bringer vi et udvalg af de mange beretninger, som er med i Kureren. Læs med når Fonden for Træer og Miljø beretter

Fondens formål er at støtte, bevare eller skabe ny træplantninger, enkelttræer og buske, der er værdifulde miljømæssigt eller i botanisk, kulturhistorisk eller æstetisk henseende. Pleje og udvikling af Gerlevparken er derudover Fondens helt dominerende aktivitet.

Fondens ny struktur

Under årsmødet blev der stemt for afskaffelsen af forretningsudvalget som har været en del af fondens struktur og virke i lang tid. Forretningsudvalget fremlagte ved årsmødet 2022 et forslag for at revideret fundats for Fonden for Træer og Miljø således, at repræsentantskabet nedlægges, og at forretningsudvalget afløses af en bestyrelse med formand udpeget af Den Dendrologiske Forening.

Dette begrundes blandt andet af en konstatering at Fondens apparat stammer fra ca. 50 år siden og ses i dag som for tungt. I dag er deltagelsen og muligheder for inddragelse af medlemmerne af forretningsudvalget meget lav og en del foreninger har svært at finde en der kan repræsentere dem i fondens forretningsudvalget.

Derudover ønsker den nuværende Forretningsudvalget om at fondens ressourcer hovedsagelige reserveres til den fortsatte udvikling og drift af Fondens ejendom, Gerlev Parken. Uddeling af midler inden for Fondens formål bliver derved en mere sekundære aktivitet.

Hvis Civilstyrelsen godkender ændringerne i løbet af 2023, vil Danske Landskabsarkitekter ikke længere inviteres i at deltage i Fondens årsmødet, og have mulighed for at deltage i udviklingen af Fondens aktiviteter, medmindre DL bliver medlem af den Dendrologiske Forening. 

Bevilling og aktiviteter

Desværre ingen relevante ansøgninger blev modtaget af forretningsudvalget i 2022. Alt bevilling i år går til udviklingen af Gerlev Parken, bort fra 10.000 kr. uddelt til Træ registeret og til et bedre internet side for den Dendrologiske Forening.

Sidste år siden (2021) støttede Fonden udvikling af den smukke bog Eg, om egetræet med 30.000 kr. samt 35.000 kr. til projektet Live Tree af EVM landskab der udvikler et digitalt redskab til bedre forståelse af træernes økosystems tjenester. Der blev også plantet træer for 68.000 kr. i Gerlev Parken.

Flere og flere besøger Gerlev Parken og betaler donation via Mobilepay. 47.000 kr.  blev indsamlet i 2021. Parken starter at være godt kendt og der ydes stor indsats af frivillige til at drifte den og dens rosesamling. I 2022 blev plantet blandt andet syv nye historiske roser samt et bed med ti danske vilde roser.

Den Grønne Pris

Jette Dahl Møller, som er forfatter af bogen Træer og Buske i Landskabet modtog prisen i år og et Tetracentron træ der skulle plantes d. 25. juni 2022.

Plads til bynatur – Skovbrynet Basecamp, Lyngby / Kragh & Berglund

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >