Beretning fra udvalget for Skovfrø- og planter v/John Norrie

AKTUELT / 29.03.23

Bøgegalmyg på bøg. Foto: John Norrie

Som optakt til launch af Danske Landskabsarkitekters årsberetning, der er udkommet i denne måned, bringer vi et udvalg af de mange beretninger, som er med i Kureren. Læs med når Udvalget for Skovfrø- og planter beretter

Kåringsudvalget er et rådgivende udvalg for Miljø- og Fødevareministeriet ved Landbrugs- og fiskeristyrelsen i spørgsmål om produktion af skovfrø og –planter til skovbrugsformål, herunder pyntegrøntproduktion og til værn- og læplantning og biomasseproduktion. Udvalget har 16 medlemmer. Udvalget er lovpligtigt pga. at skovfrø og planter henhører under EU- og OECD-lovgivningen.

Formålet er at sikre det bedst plantemateriale til udplantning i Danmark. Dvs. planter der er artsrene og sunde, fra identificerbare kilder, at de overholder kriterierne i kåringsbestemmelserne for arten. Sådanne planter skal altid følges af officielle papirer, som dokumentation for varens ægthed og herkomst. For indførte frø og planter skal der medfølge et plantepas.

I dag har arbejdet med at finde og udvikle de bedste frøavlsbestande fået en ekstra betydning mere. At støtte biodiversiteten med sin tilstedeværelse i nye og kommende plantninger.

Det er godt, det er kommet til som en ekstra facet, som vores skovplanter kan understøtte.

Vi ved også at det er de hjemmehørende arter af frøkilder, der er bedst at bruge. Årsagen er den simple, at flora og fauna har udviklet sig sammen gennem årtusinder, så brug gerne hjemmehørende arter og frøkilder. Det fremgår bl.a. af frøkildens navn, hvorfra den stammer. Fx F 276 Tilia cordata – småbladet lind, fra 2010 bestående af 52 kloner fra Danmark. Lokalitet SNS Storstrøm, Udby Skov afd. 558b, Møn østdansk oprindelse.

Så brug endelig løs af de kårede frøkilder. Husk at få oplyst planternes proveniens. Det kan være svært at få at vide når det gælder træerne i planteskolen. Kun I der forlanger at få proveniensen at vide kan ændre på situationen i dag, hvor alt af samme art rodes sammen i en klump.

Vi ved ikke om en småbladet lind fra Holland, servicerer vores natur lige så godt som en småbladet lind med herkomst i Danmark. Indtil vider lad tvivlen komme mangfoldigheden til gode.

Der har været stor aktivitet i 2022. 9 nye kåringer er det blevet til. Kun to bevoksninger blev afvist.

Status bliver at der bliver flere og flere frøplantager fremfor frøavlsbevoksninger. Årsagen er simpel. Det er lettere at styre og høste produktionen af frø.

Som DL medlem prioriterer vi ofte form, struktur og plantens arkitektur højere end en forstmand, der klart prioriterer rethed, tilvækst og produktivitet højere. Sundhed og identificerbarhed er alle fælles om. Det skal bemærkes at skovbrugsformål prioriteres højest, for at komme igennem nåleøjet for en kåring.

Fortegnelsen over kårede frøkilder finder du her. Klik på kårede frøkilder.

Brug siden www.plantevalg.dk når du skal vælge træer som er omfattet af kåringskriterierne. Her kan du få oplyst hvilke frøkilder, der er bedst egnet til dit område af landet, og om du kan få planter af den pågældende frøkilde.

Plads til poesi - Hvidovre Strandpark, Hvidovre / Vega Landskab

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >