Beretninger fra kommunernes arkitekturråd / Hillerød

AKTUELT / 03.02.21

Foto: Peter Juhl

Som optakt til udgivelsen af Danske Landskabsarkitekters årsberetning der udkommer primo marts, bringer vi her tre beretninger fra de tre kommunale arkitekturråd, hvor DL er repræsenteret. Del 1 med MDL Peter Juhl / Hillerød Arkitekturråd

 

Af Peter Juhl, Opland Landskabsarkitekter

Baggrunden for Hillerød Kommunes Arkitekturråd

Hillerød Kommune henvendte sig til DL i starten af 2020 for at bede DL om at indstille tre kandidater til Hillerød Kommunes nyoprettede Arkitekturråd. Efter en screening af kandidaterne blev landskabsarkitekt mdl Peter Juhl valgt til rådet.

Danske Ark indstillede fem kandidater hvor der blev udvalgt to personer som skulle dække særlige kompetencer inden for bygningsarkitektur og byplanlægning. Valget faldt på Helle Juul, Arkitekt Ph.D fra Juul & Frost Arkitekter A/S og Ene Cordt Andersen, Arkitekt maa fra ANDERSEN & SIGURDSSON ARCHITECTS

Hillerød havde netop vedtaget Arkitekturpolitik for Hillerød Kommune og ønskede at sikre Hillerøds kulturmiljøer og udvikle innovative, livskraftige boliger og byrum.

Arkitekturrådets arbejde siden opstart

Arkitekturrådet startede med at møde politikere i Arkitektur, Byplan- og Trafikudvalget og blev samtidig præsenteret for to projekter som Arkitekturrådet skulle udtale sig om. Rådets rolle er at screene og udtale sig om indkomne projekter. Projekterne er både tidlige forespørgsler på muligheder for udvikling af områder og eksisterende bygninger og byrum, og kommentering på idéskitser, startredegørelser og lokalplaner.

Siden opstart medio 2020 har rådet udtalt sig om 7 projekter. Arbejdet har bestået af besigtigelser af områder, møder med udviklere og arkitekter, Hillerød Kommunes embedsmænd samt tekstudtalelser.

Rådets kommentering er en screening af projekterne og anbefalinger til, hvad der bør arbejdes videre med. Fundamentet for udtalelserne er Hillerød Kommunes Arkitekturpolitik og naturligvis rådets samlede faglige kompetencer. Rådet har fokus på bylivskvaliteter, kantzoner, skala og indpasning i kulturmiljøet. Vi bidrager også med tekniske anbefalinger f.eks. bevaring af eksisterende træer, pladsbehov, renovation, parkering mm. For hvis man kun forholder sig til skala og bebyggelsesprocent vil vi opleve, at pladskrævende funktioner – parkering, renovation, cykler – kan fortrænger friarealer og umuliggøre byrumskvaliteter.

Foto: Peter Juhl

Hillerød Kommunes udvikling

Tilbagemeldingen fra embedsmændene er, at de er glade for at få input og sparring. Rådets udtalelser har vægt og betydning for den indstilling, embedsmændene giver til de politiske udvalg og på de valg, som politikerne træffer.

I rådet har vi nogle gode faglige samtaler om skala, volumener, sammenhænge og arkitektoniske kvaliteter. Det er netop i den tværfaglige sammenhæng, vi udvikler og kvalificerer vores synspunkter, skaber fælles forståelse og kan give en konstruktiv tilbagemelding. Vi kender dynamikkerne imellem rådgivere og udviklere på den anden side af bordet, og skal forsøge at balancere ønskerne om udvikling af Hillerød Kommune, men ikke for enhver pris.

Foto: Peter Juhl

Noma 2.0, København / Thing Brandt Landskabsarkitekter

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >