Beretning fra Green Cities/EU samarbejde v/Susanne Renée Grunkin

AKTUELT / 06.03.23

Fra konferencen i Svendborg. Fotos: Green Cities

Som optakt til launch af Danske Landskabsarkitekters årsberetning, der udkommer i denne måned, bringer vi et udvalg af de mange beretninger, som er med i Kureren. Læs med når vores repræsentant i Green Cities beretter

af Susanne Grunkin, medlem af Styregruppen for Green Cities på vegne af Danske Landskabsarkitekter.

Gennem vores repræsentantskab i Green Cities får Danske Landskabsarkitekters medlemmer sine interesser varetaget – landskabsarkitekturen bidrag til grønnere og sundere byer bliver bragt på dagsordenen i offentligheden. Vi er nu i anden del af kampagnen med titlen: ‘More Green Cities for Europe 2020 – 2023’, hvor 13 EU-lande deltager. Hvert år afrapporterer vores projektleder Birte Kennedy omhyggeligt alle vores aktiviteter i Green Cities til EU – og her er en opsummering af afrapporteringen:

Debatindlæg og artikler

Op til folketingsvalget 2022 spurgte BIO Magasinet politikere, hvordan vi kan gøre vores byer og bygninger grønnere. Green Cities deltog i spørgeskemaet og svarene blev offentliggjort i BIO-magasinet.

Møder og public affair

  • Møde om bæredygtig byudvikling, Kolding, 23. november

Green Cities blev inviteret af Dansk Arkitektur Center til at holde et oplæg I Kolding, hvor vi også fik vi mulighed for direkte dialog med lokale politikere og beslutningstagere, hvilket er et af målene med vores lobbyarbejde. Deltagerne var medlemmer af et ekstraordinært udvalg med fokus på bæredygtighed – som består af byrådsmedlemmer samt ledelsen fra Kolding Kommune.

Vi var inviteret af Arkitektforeningen til at deltage i “Kulturmødet 2022”. I et debatpanel bidrog vi i diskussionen om den kommende nationale arkitekturpolitik. Vi nævnte vores forslag til Grøn Norm 2.0 og at der skal indføres lovgivning for en grøn norm for bymæssig bebyggelse på samme måde som der er en norm for parkeringspladser.

Konferencer

Se stream af hele konferencen her

Formålet med konferencen var, med fagfolk og beslutningstagere, at drøfte hvordan vi sikrer, at parker, friarealer og grønne byrum prioriteres på lige fod med anden arealanvendelse i byen.

  • Build for Biodiversity, København, 27.-28. april, 2022

For andet år I træk bidrog vi ved konferencen, denne gang med oplæg om 18 visionsplaner for bynatur i Høje-Taastrup Kommune med fokus på grønne værdier og sociale værdier.

Se præsentation fra Green Cities her – “Dialogue lecture on 18 vision plans in Høje-Taastrup Municipality on suburban urban nature”.

Workshops

  • Besøg hos Danske Landskabsarkitekters Tænketank, Frederiksberg, 8. juni 2022

Formålet var at give Tænketanken et indgående indblik i Green Cities-kampagnen, hvordan vi arbejder, og hvad målet er.

  • Bæredygtig byudvikling, København, 5. maj 2022

Danmarks Naturfredningsforening og PensionDanmark inviterede Green Cities til at deltage i en konference om bæredygtig byudvikling. Formålet var at få en række udvalgte aktører til at diskutere dilemmaet mellem hensynet til biodiversitet og behovet for boligbyggeri samt byudvikling generelt. Målet var, om man i fællesskab kan finde løsninger, hvor begge hensyn respekteres.


Læs mere om Green Cities her

Tilmeld dig årets generalforsamling

Danske Landskabsarkitekter indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 24. marts 2023 kl. 16:00

I år er der valg til fire bestyrelses– og to suppleantposter samt én studenterpost. Derudover er der valg til parlamentarisk revisor og revisorsuppleant, to udvalgs- og én suppleantpost til LANDSKAB redaktionsudvalg og én post til bedømmelsesudvalget (privat ansat). Alle MDL’er er velkommen til at stille op til valg.

Og som altid byder dagen også på en spændende festforelæsning!

Plads til eventyr - H. C. Andersens Hus og Have, Odense / MASU Planning

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >