Besøg udstillingen "Vådområder som fremtidens kystfælleder"

AKTUELT / 07.11.23

Foto: Anna Aslaug Lund

I udstillingen "Vådområder som fremtidens kystfælleder" diskuterer Anna Aslaug Lund vådområders potentiale som fælles steder for mennesker, dyr, fugle og insekter – og derudover som kystbeskyttelse. Udstillingen viser fotografier fra Annas feltarbejde og er en undersøgelse af vådområders rekreative kvaliteter og naturværdi

Indenfor en nær fremtid kommer de danske kyster til at blive påvirkede af havvandsstigninger og
hyppigere stormfloder, og hvis vi vil undgå oversvømmelser, er vi således nødt til at tilpasse
kysterne til et ændret klima. Det gælder også for Vesterbro, hvor den historiske kystlinje ligger
det sted, som vi i dag kender som Sønder Boulevard. Vådområder er en naturbaseret
klimatilpasningsløsning, der kan fungere som en slags buffer mod oversvømmelser.

I forbindelse med åbningen af den nye udstilling “Vådområder som fremtidens kystfælleder” inviterer forsker og landskabsarkitekt MAA Anna Aslaug Lund dig indenfor tirsdag d. 7. november, klokken 17:00 – 20:00 i Galleri Prospekt for at vise fotografier frem fra hendes feltarbejde.

Gennem tre debatarrangementer stilles der i udstillingsperioden skarpt på, vådområders mulige
indtænkning i en urban kontekst med udgangspunkt i Vesterbro. Et af disse arrangementer bliver en byvandring langs Vesterbros historiske kystlinje. I den forbindelse modererer Anna tre samtaler i Prospekt med udgangspunkt i vådområder.

Program

Tirsdag 21. november kl 15:30-16:30 – ”Ålegræs – økologiske forbindelser mellem livet i havet og materialer i arkitekturen” – Med Kirsten Lynge (Søuld), Rasmus Vincentz (Habitats) og Kim Lenschow (Office Kim Lenschow).

Søndag 26. november kl 15:00-16:00 – ”Tilbagetrækning og fremtidens vådområder”- Med Knud N. Flensted (Dansk Ornitologisk Forening) og Rikke Munck Petersen (Københavns Universitet).

Onsdag 6. december kl 15:30-16:30 – ”Byvandring – Vesterbros historiske vådområder og vandløb” – Med Gerd Bindesbøl Ravnholt (Københavns Museum) og Gertrud Jørgensen (Københavns Universitet).

Tid og sted

Tid: 7. november – 10. december
Sted: Galleri Prospekt – Eriksgade 15, 1708 København V

Arrangementerne er gratis og kræver ingen tilmelding.

Foto: Anna Aslaug Lund

Foto: Anna Aslaug Lund

Om Anna Aslaug Lund

Anna Aslaug Lund er adjunkt på Københavns Universitet, hvor hun forsker i klimatilpasning
gennem naturbaserede løsninger. Hun udstiller bl.a. på arkitekturbiennalen i Venedig i år, hun
har været redaktør på bogen ”Critical Coast”, og hun har sammen med to af sine kollegaer
bidraget med et kapitel til bogen ”Tænk os om – Alternativer til Lynetteholm”.

Udstillingen er en del af det igangværende forskningsprojekt ”Danske byers tilpasning til havvandsstigning – nye løsningsrum”. Projektet er støttet af Realdania og er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Arkitektskolen i Aarhus og DTU. Udstillingen er støttet af Vesterbro Lokaludvalg.

Se flere udpluk af billeder fra udstillingen her

Plads til friluftsliv – Lynghøjsøerne, Roskilde / OPLAND

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >