BOGL skal tegne klimapark til Ballerup

AKTUELT / 30.01.23

Vand vil både visuelt, hydraulisk og biologisk blive en vigtig del af Klimaparken. Tre store, permanente søer giver parken en klar identitet som klimapark, samtidig med at de skaber levesteder for en lang række planter og dyr, der er afhængige af permanent vand. Visualisering: de Gayardon Bureau

Summende insekter, glitrende småsøer og kvidrende fugle kommer til at tage imod Ballerups borgere, når de træder ud af det byggede miljø, ned fra promenaden og ind i naturen – ind i den nye Klimapark på Baltorpplænen i Ballerup. I foråret 2022 udskrev Ballerup Kommune en totalrådgiverkonkurrence om en Klimapark i det centrale Ballerup. Landskabstegnestuen BOGL vandt opgaven med Rambøll som underrådgiver

Oplægget fra kommunen var, at parken skal håndtere regnvand fra de omkringliggende områder, øge biodiversiteten og skabe opholdssteder for både insekter, dyr og mennesker. Den skal etableres på ’Baltorpplænen’, et lidt nedslidt grønt areal tæt på Ballerup Station, der er under omdannelse til en helt ny bydel med boliger og campus- og kulturfunktioner – og altså en klimapark.

Parken udgør en ca. 14.000 m2 stor grøn kile mellem Ballerup Station, Ballerup Centret, NEXT, TEC, Baltoppen LIVE og nye boliger. Med BOGLs projekt møder parken den omkringliggende by med en urban kant. Tre nye byrum – Pladsen, Plinten og Promenaden – kobler sig på byen, mens parkens indre er frodig, grøn og organisk. De to kontraster – by og natur – er med til at styrke og fremhæve hinanden.

Jens Linnet, kreativ direktør og partner i BOGL, glæder sig til igen at tegne et projekt, der kombinerer regnvand og rekreation:

”Det er fantastisk, at vi igen skal bruge landskabet til at klimatilpasse en by. Det bliver spændende at tegne en park til Ballerup, der både løser behovet for regnvandshåndtering, øger biodiversiteten og bruger naturen til at skabe sociale samlingssteder. Parker og klimatilpasning er to af vores kerneområder, og vi har vigtige erfaringer med fra Remiseparken, Kulbaneparken og Folkeparken i Odder, som vi glæder os til at bruge her.”

BOGL har tegnet en park på naturens præmisser, der følger årstidernes gang og forandres med vejret. Efter store regnskyl vil nye søer opstå og forandre parken, der både er et planlagt landskab og et organisk vandskab. Det betyder, at man efter et regnvejr kan gå tørskoet gennem et foranderligt vandpytlandskab, hvor vandet spejler trækroner og himlen og vidner om årstidernes gang. Det våde element referer desuden til områdets historie som mose og er samtidig med til at forme en ny og mere biodivers fremtid i Ballerup.

Klimaparken er en park på naturens præmisser med permanente søer, varieret topografi og beplantning. Situationsplan: BOGL

Konkurrenceprojekterne blev bedømt af et udvalg bestående af repræsentanter for Ballerup Kommune og FB Gruppen, som er bygherrer på de nye boliger i området, samt Novafos, der som forsyningsselskab har en interesse i parkens håndtering af regnvandet. Desuden deltog arkitekt Ellen Braae som ekstern faglig rådgiver.

I bedømmelsen for valget af BOGL bliver naturen som modstykke til det byggede og socialt samlingspunkt blandt andet fremhævet:

”Hovedgrebets tre urbane fixpunkter – Pladsen, Plinten og Promenaden – bidrager sammen med bygningerne til på overbevisende måde at indramme parken og skabe en god grunddisponering af arealet og en indbyrdes dynamik de tre elementer imellem. Med Pladsen introduceres endvidere et kvarterperspektiv, idet den etablerer et mødested, der knytter an til det grønne strøg og boligblokkene syd for parken og endvidere bidrager til at bryde monotonien på den meget lange boligvej. De tre ’faste’ elementer fungerer desuden som invitationer til parken og skaber mulighed for, at besøgende ved at opholde sig her i kanten af parken både kan få en oplevelse af at være inde i selve parken og være i nær kontakt med områdets mere urbane (og for nogle mere trygge) træk.”

Borgmester Jesper Würtzen udtaler om parken:

– Lige fra vi begyndte at planlægge den nye bydel på Baltorpplænen, har det været vores ambition at få en klimapark, der kan udgøre et grønt samlingspunkt i bydelen. Det er vigtigt for os, at håndtering af regnvand og højnelse af biodiversiteten kombineres med rekreative kvaliteter. Det tror jeg på, at vi får med BOGLs projekt. Jeg ser frem til at kunne træde ind i den nye park, og det håber jeg også, at alle borgerne gør.

Rådgiverteamet starter – i samarbejde med Ballerup Kommune – i den kommende tid og det forventes, at Klimaparken står klar til brug i ultimo 2025.Forsyningsselskabet Novafos vil også bidrage til projektet i forbindelse med regnvandshåndteringen.

Læs mere her


Fakta

  • Totalrådgiverkonkurrence var udskrevet af Ballerup Kommune
  • BOGL vandt, med Rambøll som underrådgiver  totalrådgiverkonkurrencen blandt fem forslag
  • Klimaparken forventes anlagt i 2025
  • Parken er ca. 14.000 m2 og skal håndtere 2.000 m3 regnvand (for Novafos) samt skybrud.

Både naboer og besøgende vil få glæde af den kommende Klimapark i Ballerup. Parken håndterer regnvand i den nye bydel og bliver et frodigt og grønt åndehul i byen. Visualisering: de Gayardon Bureau

Plads til sammenhæng – Sundstrup Havn, Viborg / ArkPlan Landskabsarkitekter

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >