Boldness & Beauty + IFLA Europe generalforsamling

AKTUELT / 14.11.22

Hele 28 medlemslande var samlet på Aalto Universitet i Helsinki til IFLA Europes generalforsamling

Danske Landskabsarkitekter har igen været i Helsinki, Finland for at deltage i en kongres om landskaber og General Assembly for IFLA Europe. Finske landskabsarkitekters gæstfrihed var rammen om hele arrangementet, og den var rig

Af bestyrelsesmedlem Lise Thorsen og fungerende international delegat MDL Jeremy Andrew Dennis

MARK, Finlands landskabs association afholdt to dages arrangement med ekskursion og arkitekturkongres med den inciterende titel “Boldness and Beauty”, der kan oversættes til skønhed og mod. For sådan blev det. Masser af skønhed og modig landskabsarkitektur og havekunst.

Gennem to dage deltog landskabsarkitekter fra hele Europa på konferencen, hvor vi så skønne og interessante projekter i Helsinki, og blev klogere på landskabsfaget, branchens vilkår og marked i Europa. MARK arrangementet var med individuel deltagelse og for egen regning, særdeles berigende og meget værdifuldt.

Løvfald og blikstille vandspejl understregede det finske landskabs skønhed. Der var bustur med vandring i landskabet ud til flotte projekter. Sauna og badning i aftenmørket, hvor søens sorte, blanke vand genspejlede bålets knitrende lue, skabte samtaler på tværs af sprog og lande.

En hel dags præsentationer af kendte og markante europæiske landskabsarkitekter og projekter med titlen Boldness & Beauty viste netop det, en vilje og evne til at vise mod til at skabe skønhed i Europa og globalt.

Konferencen gav en imponerende indblik i fagets store æstetiske spænd og vidt forskellige vilkår. Som projektet fra det tidligere Østeuropa, hvor en fabrik gennem mange år har været placeret på et Holocaust mindested.

Landskabsarkitekten har gennem et etisk og æstetisk enkelt, men stærkt greb og med følgende politisk opbakning, sikret et vigtigt monument over Europas historie. Det budskab har betydning i en tid med krig – at vi mindes om fred.

De følgende to dage var Danske Landskabsarkitekters bestyrelse repræsenteret ved General Assembly for IFLA Europe, der fandt sted på Alvar Aalto Universitetet i Helsinki. Landskabsarkitekt Jeremy Denis deltog som delegeret, bestyrelsesmedlem i DL Lise Thorsen deltog som observatør på vegne af DLs bestyrelse.

Et skønnere sted findes næppe end Aalto Universitetet i Helsinki, hvor avantgarde forskning og viden, verdenskulturarv, arkitektur og landskab forenes. Regnen silede ned, gaderne var blanke og løvet lyste op i det grå. Robotteknologien forcerede det våde vejr og delte pizzaer ud på campus. What a wonderful, beautiful Helsinki.

Billeder fra rundtur i Helsinki. Fotos: Lise Thorsen

IFLA Europe Generalforsamling

Temaet for konferencen der strakte sig et par dage før generalforsamlingen var Boldness and Beauty, et tema der strakte sig ind i generalforsamlingens årlige Pecha Kucha præsentationer, hvor alle medlemslande præsenterer en problematik et projekt eller andet på 3 minutter.

Generalforsamlingen samlede op på året der er gået og afstikker linjerne for de kommende års arbejde igennem en handlingsplan.

Fra IFLA Europe Præsidents rapport:Et vigtigt emne i mange år er samarbejdet med Council of Europe ift. at opnå en fælles europæiske titelbeskyttelse (det er svært!). Her er Michael Oldham ny formand for IFLA Europes arbejdsgruppe og sammen med ham skal en ny arbejdsgruppe knokle videre, baseret på det tidligere arbejde.

Et andet vigtigt emne er hvordan IFLA Europe kan nå bedre ud med fælles projekter under EU-finansiering. IFLA Europe har ikke ressourcer til at lede projekter endsige søsætte en søsterorganisation til at lede arbejdet. Men IFLA kan deltage som projektdeltager. Der uddeles rigtig mange mio. Euro årligt eks. under EU Horizons.

Efter præsidentens indlæg, gennemførte Secretary General en svær men nødvendig soignering af IFLA Europes ”Statutes and regulations”. Det er omstændigt arbejde og det blev godkendt. Nu skal rettelserne endeligt verificeres af notarius publicus i Belgien. Sådan er belgisk lov.

EDUCATION er en af søjlerne i IFLAs arbejde, både i World og Europe, og her er arbejdet fortsat aktivt med at sikre anerkendelse af uddannelserne i medlemslandene, så Landskabsarkitekter uddannes verden over på et nogenlunde ens fagligt niveau. Brochurer herom er taget med hjem til cirkulation.

ELASA blev 30 år, første møde var i 1992, og det er naturligvis blevet fejret. ELASA arbejder fortsat ufortrødent på at netværke mellem studerende på tværs i Europa.

INNOland er et projekt under Education. Innoland arbejder med et “Common training Framework”, som igen er et arbejde på at sikre at vi uddanner på et nogenlunde ensartet niveau og hænger sammen med EU Direktiv 49A (PQD). Altså et skridt nærmere PQD-anerkendelse, som sikrer bedre eller fri bevægelse mellem landene, nemmere at arbejde i EU lande mm. INNOland vil udgive et dokument, Common training Framework (CTF), som medlemslandene vil få. CTF er integreret i ELASA og IFLA Europes education papers.

PROFESSIONEL PRACTISE er en anden søjle i IFLAs arbejde. Lige nu er 4 arbejdsgrupper i gang, Climate Change (CCWG), Agricultural Landscapes (ALWG), New European Bauhaus (NEBWG) og Professionen Landskabsarkitekt (LAPWG).

I PP arbejder man også stærkt på et netværke med andre organisationer og EU ift. at gøre opmærksom på faget.

CCWG arbejder med at udarbejde policies og har taget udgangspunkt i DLs Cirkulær Økonomi og lavet en Europæisk og arbejder nu på biodiversitet.

NEBWG arbejdsgruppens formål er at være en aktiv og stærk partner i NEB. NEB refererer til “the green deal” under EU, med tre hovedmål Enriching, inspired by art and culture, responding to needs beyond functionality. Sustainable, in harmony with nature, the environment, and our planet. Inclusive, encouraging a dialogue across cultures, disciplines, genders and ages.

LAPWG er en ny gruppe, som forventeligt skal være både global and regional. Ideen er en portal af viden, hvor vi deler ”best practise” projekter, ”how to” manualer og i sidste ende en ”go to” platform. Men det skal ikke være en konkurrent til andre platforme som Landezine, Landscape First mm. Her var generalforsamlingens eneste lejlighed til en kort workshop og der er indkaldt til møde i november for alle der deltog.

COMMUNICATIONS er den tredje søjle i IFLA. Kommunikation er nøglen til omverdenen og til medlemmerne. WGDIGITAL media er hjemmeside og nyhedsbreve ‐ det er altid værdsat at medlemmer deler viden og nyheder her også, WGPUBLICATIONS arbejder med at udgive brochurer og lign og har kontakten til LAE yearbook og ikke mindst IFLA Europes egen Yearbook. WGEVENTS arbejder med udstillinger, scapeworld og Youth Competition.

Der var præsentationer fra LAE om arbejdet med den næste bog, fra MED_NET som er en interregional arbejdsgruppe med støtte fra både IFLA Europe og IFLA World. Deres arbejde er givet et position paper på træer i mediterrane byer. Det er et spændende fælles arbejde og fantastisk at se at nogle af de tanker der blev søsat om samarbejde på tværs nu bærer frugt. Det tager tid, men det er det hele værd.

Et nyt samarbejdsprojekt, som MED_NET kunne komme på vej. Det er vedvarende energi, hvor vi her fra Danmark er blevet spurgt om vi vil indgå i et samarbejde med Italien, Irland og Tyrkiet om hvordan man fra et landskabsarkitektonisk syn kan arbejde med vedvarende energi‐(landskaber). De ti dogmer om solceller er derfor særdeles belejlige. Så det er et spørgsmål til bestyrelsen – umiddelbart burde der kunne komme finansiering fra IFLA og måske eksternt og ellers er det jo tid man bruger!

FINANCE er det sidste ben i IFLA Europe. Her er konklusionen at IFLA Europe på god kurs. Der arbejdes med realistiske budgetter og det er rart at se at midlerne bruges i arbejdsgrupperne og at der er produktion i disse grupper. Det var en helt anden verden da jeg begyndte tilbage i 2011.

Under Finance blev projektet Horizon2020 ‐ RE‐value præsenteret. Det er et projektsamarbejde med NTNU i Norge. Projektet skal se på klimaneutralitet og urban kvalitet i 9 havnebyer. Det er et åbent IFLA-projekt, hvor frivillige søges. Projektet løber fra 2023 ‐ 2027 med et samlet budget for IFLA Europe på 85.000 Euro.

CLOSING REMARKS eller “Any other business”. Desværre blev punktet ikke rigtig til alle, og der var kun lidt tid sat af til workshop. Det ville være rart at man i IFLA Europe arbejdede mere med interaktion på GA end tilfældet er nu, altså mere workshop ‐ det er her man mødes og det er her man få maksimalt udbytte af delegater og observatører. Det er hårdt at sidde og høre på to dages genfortællinger af rapporter ‐ hvad har vi gjort! Efter mødet talte Linus fra Sveriges Arkitekter og jeg sammen med en af ELASA-delegaterne og der fik vi den tanke at lade ELASA deltage i GA og gennemføre workshops under ledelse af IFLA Europes Bestyrelse.

RESOLUTIONEN er vanen tro et afsluttende element af generalforsamlingen, hvor delegaterne underskriver et fælles budskab forfattet under kongressens tema. Denne gang altså Boldness and Beauty, og essensen var at landskabsarkitekten som fagperson er nøgleperson i den grønne omstilling (refererer New European Bauhaus). Vi besidder en unik egenskab i at kombinere teknik og skønhed og vi skal have modet til gøre os gældende.


Du kan læse manifestet 2022 IFLA Europe Resolution ‘Bold and Beautiful Landscapes’ adopted her.

Næste år foregår IFLA Europe i Napoli, under titlen TABTE LANDSKABER

IFLA generalforsamling. Fotos: Lise Thorsen og Jeremy Dennis

Plads til eventyr - H. C. Andersens Hus og Have, Odense / MASU Planning

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >