Danske Landskabsarkitekter aktuel med debatindlæg i Byrumsmonitor

AKTUELT / 21.05.24

Fra venstre: Martin Hedevang Andersen, Anders Busse Nielsen, Catrine Hancke

Skovrejsning vil ændre vores danmarkskort markant. Er det det, vi ønsker?

Vi har tegnet et danmarkskort over den planlagte skovrejsning. Det viser store forskelle mellem kommunerne og kæmpe områder med skov.

Er det det danmarkskort, vi ønsker, spørger Danske Landskabsarkitekters forperson Martin Hedevang Andersen, Catrine Hancke, Danske Landskabsarkitekters bestyrelse samt landskabsarkitekt MDL Anders Busse Nielsen, LANDFORCE – Landscape and Forest Consult og projektleder for skovrejsning, Naturstyrelsen.

Læs hele debatindlægget i Byrumsmonitor her

Læs også Martin Hedevang Andersen, Catrine Hancke og Anders Busse Nielsens optakt til debatten om fremtidens areal anvendelse Når skovrejsning er midlet, hvad er så målet?

 

Samlet set har kommunerne udpeget et bruttoareal på 688.000 ha, hvor de ønsker skovrejsning. Dette brutto areal overgår det eksisterende skovareal, som i 2021 blev opgjort til 640.835 ha. Med brutto menes, at der inden for de udpegede skovrejsningsområder forekommer, boliger med haver, veje, jernbaner og andre tekniske anlæg mm. Nettoarealet er derfor mindre, og et kvalificeret skøn er, at det potentielle skovrejsningsareal er tæt på de 430.000 ha, som vil bevirke, at skovøkosystemer kommer til at dække 25 % af landets areal. Illustration: Markus Mellerup og Anders Busse Nielsen, baseret på udtræk fra Plandata.dk, januar 2023.

Plads til kystsikring – Kystsikring og Strandbeskyttelse, Nørre Lyngby / NATOUR

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >