Danske Landskabsarkitekter får ny formand

AKTUELT / 29.04.21

Foto: Martin Hedevang Andersen. Fotograf: Henriette Bonde.

Martin Hedevang Andersen er ny formand for Danske Landskabsarkitekter, der er en interesseforening, som arbejder for at fremme landskabsarkitekturens rolle i samfundet

På Danske Landskabsarkitekters netop overståede generalforsamling blev der sammensat en ny bestyrelse, der har udpeget Martin Hedevang Andersen, landskabsarkitekt MDL, som ny formand for Danske Landskabsarkitekter, der i år kan fejre 90-års jubilæum.

Martin Hedevang Andersen er uddannet Cand.hort.arch. fra Københavns Universitet i 2015. Han er indehaver af ORCA – Cirkulær Landskabsarkitektur, samt medstifter og kreativ leder i BY RUM SKOLE, der en socialøkonomisk virksomhed, som styrker børn og unges demokratiske dannelse gennem landskabsarkitekturen. Martin Hedevang Andersen har været bestyrelsesmedlem og kasserer i Danske Landskabsarkitekter, hvor han blandt andet har været initiativtager til Danske Landskabsarkitekters Udvalg for Cirkulær Økonomi. Martin Hedevang Andersen er tidligere grundlægger og medejer af tegnestuen Out of Office Architecture.

Landskabsarkitekter skaber værdi på flere niveauer

Martin Hedevang Andersen indtager formandsposten på et tidspunkt, hvor landskabsarkitekturen er i rivende udvikling og bidrager til at imødekomme en række store samfundsmæssige udfordringer som for eksempel klimakrisen, den faldende biodiversitet og den øgede sociale ulighed. Landskabsarkitekturen er en integreret del af den grønne omstilling, og landskabsarkitekter indtager en til stadighed vigtigere rolle i bestræbelserne på at udvikle samfundet i en mere bæredygtig retning. Derudover har Corona-pandemien synliggjort behovet for grønne, rekreative områder og bæredygtige løsninger og deres positive indflydelse på vores fysiske og psykiske sundhed.

Martin Hedevang Andersen ser frem til at forsætte foreningens arbejder med at fremhæve landskabsarkitekturens værdiskabende løsninger:

”Samfundet står i disse år foran en række store udfordringer, hvor vi, som landskabsarkitekter, kan bidrage til de konkrete løsninger. Når der udvikles tiltag, der imødekommer havvandets stigen, knapheden på ressourcer, manglen på gode levesteder for insekter eller modvirker den sociale ulighed i byrummene, bør der sidde en landskabsarkitekt med ved bordet. Derfor er det en fornøjelse at kunne repræsentere den store faglighed foreningens medlemmer besidder. Som formand vil mit hovedfokus være at fortsætte arbejdet med at understrege vigtigheden af vores fag og kompetencer i forhold til de konkrete samfundsudfordringer, vi står overfor,” udtaler Martin Hedevang Andersen.

Lillan Thomsen, Daglig leder i Danske Landskabsarkitekter, ser frem til samarbejdet med den nye bestyrelse: ”Landskabsarkitekterne har momentum og den nye bestyrelse består af yderst kompetente kræfter, der kan forsætte foreningens arbejde med synliggøre landskabsarkitekturens bidrag til den grønne omstilling og samfundets nødvendige bæredygtige rejse. Jeg ser frem til samarbejdet med den nye bestyrelse og Martin Hedevang Andersen som formand.” 

Martin Hedevang Andersen overtager formandsposten efter Susanne Renée Grunkin, Landskabsarkitekt MDL og projektleder/kompetenceleder i Arkitema, der var formand i 6 år.

Danske Landskabsarkitekters bestyrelse 2021

I forbindelse med formandsskiftet er der konstitueret en ny bestyrelse for Danske Landskabsarkitekter og bestyrelsen består af Martin Hedevang Andersen, (Formand, ORCA – Cirkulær Landskabsarkitektur), Catrine Hancke, LYTT Architecture, Emilie Kjeldsen Kjær, Thing Brandt Landskab, Julie Linke Bank, SLA, Maria Boe-Whitehorn,  HOFOR, Signe Moos, indehaver MOOS Landskaber, Tine Gils, SLA, Rikke Thiirmann Thomsen (suppleant), Sidsel Genee, Esbjerg Kommune (suppleant), alle landskabsarkitekt MDL samt Louise Helmbo Bækgaard, stud.hort.arch.MDL (studenterrepræsentant).

Kort om Danske Landskabsarkitekter

Danske Landskabsarkitekter er en interesseforening med indflydelse i en række faglige organisationer, ministerier og græsrodsforeninger. Foreningens formål er at fremme og højne kvaliteten af landskabsarkitekturen som grundlag for udformningen af det samlede fysiske miljø.Danske Landskabsarkitekter deltager aktivt i den politiske debat, hvor de arbejder på at synliggøre landskabsarkitekters arbejde. Foreningen har cirka 800 medlemmer, der bestrider forskelligartede stillinger; kommunalt eller i staten, projekterende eller i drift og forvaltning. Arbejdspladserne omfatter blandt andet private tegnestuer, forvaltninger, kirkegårde, boligselskaber og uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Yderligere Information

Martin Hedevang Andersen, Formand Danske Landskabsarkitekter, Landskabsarkitekt MDL, indehaver ORCA – Cirkulær Landskabsarkitektur og Kreativ Leder i BY RUM SKOLE [email protected], 21 63 70 90

Lillan Thomsen, Daglig leder Danske Landskabsarkitekter, 33 32 23 54, [email protected]

Læs pressemeddelelse og download fotos her

Plads til kystsikring – Kystsikring og Strandbeskyttelse, Nørre Lyngby / NATOUR

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >