Danske Landskabsarkitekter udgiver opdateret eksempelsamling om cirkulær økonomi

AKTUELT / 22.03.22

Forsidefoto: Mikkel Eye

Den opdaterede udgave af eksempelsamlingen ’Cirkulær økonomi i landskabsarkitekturen’ indeholder en række nye eksempler på, hvordan landskabsarkitekter via cirkulært design bidrager til den grønne omstilling. For at udbrede kendskabet til danske landskabsarkitekters anvendelse af cirkularitet udenfor landets grænser, udkommer publikationen nu også i en engelsksproget udgave

Klimakrisen er på alles læber, og der er stor interesse for at udvikle nye løsninger, der nedsætter vores klimapåvirkning. Cirkulær økonomi er et af redskaberne og for at vise byggeriets parter, hvordan landskabsarkitekter ved hjælp af cirkulære principper aktivt bidrager til den grønne omstilling, udgiver Danske Landskabsarkitekter nu en opdateret udgave af publikationen ’Cirkulær økonomi i landskabsarkitekturen’.

Nye eksempler på cirkularitet i landskabet – også på engelsk

Den opdaterede udgave af ’Cirkulær økonomi i landskabsarkitekturen’ indeholder fire nye eksempel­projekter: ’Køge Nord’ af Schønherr, ’Tuborg Strandeng’ af Julie Kierkegaard, ’Nordre Fælled’ af ORCA og ’Hempel Kollegiet’ af JJW Arkitekter. Derudover er metodikken opdateret og illustrerer, hvordan landskabsarkitekter kan anvende cirkulære principper i deres projekter. For at imødekomme den store internationale interesse der var for førsteudgaven, udkommer den nye version også på engelsk.

Landskabsarkitekturen er allerede grøn, men cirkularitet gør den endnu grønnere

Udgivelsen tager afsæt i, at landskabsarkitekturen som udgangspunkt er grøn. Men også at landskabsarkitekturen kan gøres endnu mere miljøvenlig og ressourcebevidst ved at indarbejde principperne for cirkulær økonomi.

Martin Hedevang Andersen, Formand for Danske Landskabsarkitekter og indehaver af ORCA, fortæller om den store interesse for cirkuIaritet i landskabsarkitekturen.

”I disse år sker der en stor udvikling inden for cirkulær økonomi i landskabsarkitekturen og i byggeriet generelt. Fra starten har det været tanken, at ’Cirkulær økonomi i landskabsarkitekturen’ skulle være dynamisk og løbende opdateres med nye eksempler. Vores ambition er, at udgivelsen skal inspirere landsarkitekter, bygherrer og andre aktører i byggeriets værdikæde til, hvordan vi i fællesskab kan indarbejde cirkulære principper i landskabsarkitekturen. Med den engelske udgave håber vi også, at vi kan udbrede kendskabet til cirkulær landskabsarkitektur udenfor Danmarks grænser,” forklarer Martin Hedevang Andersen og afslutter, ”I Danske Landskabsarkitekters udvalg for cirkulær økonomi har vi lagt mange kræfter i udgivelsen, og vi håber, at fremtiden bringer flere cirkulære diskussioner, eksperimenter og udførte projekter – både for landskabsfagets og ikke mindst for klodens skyld.”

Læs pressemeddelelse og download fotos her: Danske Landskabsarkitekter udgiver opdateret eksempelsamling om cirkulær økonomi


Læs Cirkulær økonomi i landskabsarkitekturen

’Cirkulær Økonomi i landskabsarkitekturen’ er skrevet af Jakob Sandell Sørensen, MDL og associeret partner hos Schønherr, Jan Støvring, MDL og Seniorforskningskonsulent, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Torben Møbjerg, MDL og partner, COO hos LYTT og Martin Hedevang Andersen, MDL, Formand Danske Landskabsarkitekter og indehaver af ORCA

Udgivelsen er gratis og ligger som online-publikation på ISSUU, hvor du kan læse den både på dansk og på engelsk eller download her på dansk og på engelsk.


Se de fire nye eksempelprojekter herunder:

Hempel Kollegiet af JJW Arkitekter. Bygherre: DTU Boligfond / Hempel Fonden. Samarbejdspartnere: B Nygaard Sørensen A/S og Bascon A/S. Fotograf: JJW Arkitekter.

Tuborg Strandeng af Julie Kierkegaard A/S. Bygherre: Danica Ejendomsselskab. Arkitekter: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S. Fotograf: Jan Støvring.

Køge Nord af Schønherr. Bygherre/ordregiver: KLAR Forsyning og Køge Kommune. Samarbejdspartnere: Envidan, COBE, COWI, Rambøll, Polyplan, Naturrådgivningen A/S. Fotograf: Schønherr.

Nordre Fælled af ORCA/Out of Office Architecture. Bygherre: BY & HAVN. Samarbejdspartner Natur-Byg. Fotograf: Mikkel Eye.

Plads til sammenhæng – Sundstrup Havn, Viborg / ArkPlan Landskabsarkitekter

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >