Danske Landskabsarkitekters generalforsamling og fagligt indslag om den blågrønne trivsel

AKTUELT / 04.04.23

Danske Landskabsarkitekters bestyrelse 2022-2023 ved podiet. Fra venstre: Lillan Thomsen (sekretariatleder), Stephan Gustin, Louise Helmbo Bækgaard (studenterrepræsentant), Henning Looft (dirigent), Martin Hedevang Andersen (formand), Julie Linke Bank, Catrine Hancke, Lise Thorsen og Tine Gils. Ikke til stede: Freja Løgager kynde og Emilie Kjeldsen Kjær. Fotograf: Maria Henriette Sørensen

Danske Landskabsarkitekters generalforsamling afholdtes fredag den 24. marts i kendte rammer i Akademikertårnet på Frederiksberg. Indledningsvist var det som altid med et fagligt indsalg. Læs om dagens highlights her. Vi bringer et resumé af vedtægtsændringer, valg og øvrige punkter samt referat snarest

Årets generalforsamling indledtes som sædvanligt med et fagligt indslag; denne gang med besøg af arkitektur-podcaster, PhD. og forfatter Niels Bjørn i en snak med Stadsarkitekt ved Århus Kommune, ph.d. og urban designer MAA Anne Mette Boye, som stod for en samtale om byens blå og grønne rum, og hvordan disse påvirker menneskets trivsel.

Samtalen blev indledt med en refleksioner fra publikum om landskaber, som har dannet rammer om deres barndom. Når vi taler om betydningen af vores barndomslandskaber, så handler det netop om følelser, krop, sanser, at høre til – og det handler om trivsel. Og dette blev startskuddet til en samtale og diskussion, som kom vidt omkring:

Helt jordnært blev det fra Niels Bjørn som i øjeblikket skriver på en bog, der blandt andet samler forskningsresultater fra hele verden, om hvordan det fysiske miljø påvirker vores sanser, hjerner og adfærd. Et forskningsresultat viser klart, at hvis man som barn vokser op på landet i modsætning til byen, så bliver man mere psykisk resilient. “Det bliver så konkret at det kan måles. Men vi kan ikke sige konkret, hvad det er ved byen eller landet der gør det. Hvad skal vi stille op med det?” spurgte Niels Bjørn.

For Anne Mette Boye handler det i høj grad om pusterummet. Når hun i sit job spørger indbyggerne i Århus, så ønsker de sig generelt mere grønt. Det behøver ikke at være defineret hvad man skal i det grønne rum, her skal man netop ikke være noget – man kan bare være.

Men en hovedpointe fra samtalen, må alligevel fremhæves, nemlig hvem eller hvad trivselsspørgsmålet i store træk gælder:

“Jeg er ikke bare optaget af menneskets trivsel. Når vi begynder at udfolde begrebet trivsel opdager vi at der også er stor sammenhæng med jordens trivsel. Nogle gange kommer vi til at stille det op som modsætninger, men begge dele er lige vigtige og hænger sammen. Her bliver begreber som terroriter, tidslighed og skala væsentlige. Og der har vi som landskabsarkitekter en faglighed til at kunne bevæge os ret let mellem forskellige skalaer. Det som vi kan er at lave et snit ned i gennem det hele og lande de store abstraktioner,” lød det fra Anne Mette Boye.

Når vi begynder at ligge lag af territorier oven på hinanden; hydrologi, økologi, bolig og forskellige samfundsfunktioner, så opstår der både synergier og konflikter. Den største rigdom findes ved at koble tingene sammen – bylivsbegrebet skal simpelthen udvides til at indeholde det hele. Det naturbaserede design i synergi med det menneskecentrerede.

Resumé af studentermedhjælper, stud.hort.arch.MDL, Caroline Toftild


Generalforsamlingen

I år var der valg til fire bestyrelses– og to suppleantposter samt en studenterrepræsentant. Tre nye medlemmer er blevet valg ind i bestyrelsen, som de næste to år ser således ud:

  • Martin Hedevang Andersen, landskabsarkitekt MDL, stifter af tegnestuen ORCA
  • Catrine Hancke, landskabsarkitekt MDL, ansat hos LYTT Architecture
  • Tine Gils, landskabsarkitekt MDL, ansat hos SLA
  • Stephan Gustin, landskabsarkitekt MDL, ejer af Arkitektfirmaet Gustin / GENVALGT
  • Lise Hansen Thorsen, landskabsarkitekt MDL, ejer af rådgivningsfirmaet Lise Thorsen / GENVALGT
  • Marina Rets, landskabsarkitekt MDL, ansat hos Københavns Kommune / NYVALGT
  • Rikke Kastoft, landskabsarkitekt MDL / NYVALG
  • Emilie Kjeldsen Kjær, landskabsarkitekt MDL, partner hos Thing Brandt Landskab (suppleant) / GENVALGT
  • Freja Løgager Kynde, landskabsarkitekt MDL, ansat hos NIRAS (suppleant) / GENVALGT
  • Ruben Utke Acs, stud.hort.arch.MDL (studenterrepræsentant) / NYVALGT

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter påske.


Tusinde tak til Henning Looft for ordstyrerrollen og tak alle medlemmer som deltog!

Referatet fra Generalforsamlingen kan læses her.

Anne Mette Boye og Niels Bjørn i samtale. Fotograf: Emilia Hauge

Plads til eventyr - H. C. Andersens Hus og Have, Odense / MASU Planning

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >