Danske Landskabsarkitekters ordinære generalforsamling 2021

AKTUELT / 20.04.21

Videostilbilleder af tidligere formand Susanne Renée Grunkin og bestyrelsesmedlem Julie Linke Bank. Begge oplæg kan nu ses på Danske Landskabsarkitekters YouTube kanal.

Bliv opdateret på hvem der er indtrådt i bestyrelsen og udvalg til årets GF, hvor vi også tog afsked med afgående formand Susanne Renée Grunkin

Af Lillan Thomsen, daglig leder Danske Landskabsarkitekter.

Foreningens generalforsamling løb af stablen d. 19. marts, og i den efterfølgende nyhed ”En vellykket generalforsamling og et farvel til formanden” lovede vi en opsummering – og den kommer her:

Generalforsamlingen blev for første gang afholdt online. Samtidig havde vi etableret et ´kontrolrum´ på Peter Bangs Vej, hvor formand, bestyrelsesmedlemmer, redaktør, sekretariat samt ordstyrer var samlet.

Formand Susanne Renée Grunkin bød velkommen og Margrethe Holmberg blev valg som dirigent.

Bestyrelsens beretning og Virksomhedsplan 2021-22 // Nu på YouTube

Susanne gennemgik bestyrelsens beretning. Et år der som i resten af landet har været stærkt præget af en verdensomspændende pandemi. Dette på trods, har det været et DL-år som har budt på mange aktiviteter og nye initiativer. Sommerens strategiseminar lagde linjen for bestyrelsesarbejdet med fokus på det åbne lands planlægning og energilandskaber samt medlems- og sponsorpleje. Man kan læse om alle aktiviteter og resultater i årsberetningen Kureren, som du genfinder på DL´s hjemmeside. Og som noget nyt har vi optaget formandens beretningen på video. Den kan du se på foreningens YouTube kanal.

Bestyrelsesmedlem Julie Linke Bank fremlagde virksomhedsplan for 2021-22 som er grundlaget for bestyrelsens arbejde det næste år. Planen er del op i tre indsatsområder; kommunikation, netværk og partnerskaber samt fortsat øget opmærksomhed på landsplanlægningen. Du kan genfinde oplægget på DL´s YouTube kanal, da også Julies oplæg blev foreviget på video. Værsgo – en lille service til jer medlemmer som ikke kunne deltage.

Forslag til vedtægtsændringer // Titler og stemmeret

Der blev stemt om to forslag til vedtægtsændringer fremlagt af studenterrepræsentant Lukas Anker Christiansen. Afstemningerne foregik online, hvor alle kunne følge med i resultaterne på skærmen. Studentermedlemmer fra arkitektskolerne i København og Aarhus kan nu benytte betegnelsen stud.arch.MDL, og studenterrepræsentanten i bestyrelsen har fået stemmeret.

Økonomi

Kasserer Martin Hedevang Andersen fremlagte de vigtigste pointer i et årsregnskab, der udviste et overskud på knapt 230.000 kr. mod et budgetteret merforbrug på 73.000 kr. Dette skyldes til dels færre fysiske arrangementer og rejseaktiviteter samt at tidsskriftet Landskab glædeligt – og igen i år – har genereret et flot overskud. Budget 2021 blev herefter fremlagt og godkendt. Her var puljen til DL´s 90-års jubilæum én af de større poster ift. årets planlagte aktiviteter, hvor der desuden står uddeling af Dansk Landskabspris på programmet.

Bestyrelsens foreslåede stigning af kontingent med 2% blev diskuteret i chatten og efterfølgende vedtaget. En stigning som mestendels skal ses som nødvendig indeksregulering svarende til ca. 64 kr. pr. år for et ordinært medlemskab.

Valg

To nye medlemmer er blevet valg ind i bestyrelsen som de næste to år ser således ud:

 • Catrine Hancke, landskabsarkitekt MDL // LYTT Architecture
 • Emilie Kjeldsen Kjær, landskabsarkitekt MDL // Thing Brandt Landskab / GENVALGT
 • Julie Linke Bank, landskabsarkitekt MDL, MAA // SLA / GENVALGT
 • Maria Boe-Whitehorn, landskabsarkitekt MDL // HOFOR / GENVALGT
 • Martin Hedevang Andersen, landskabsarkitekt MDL // indehaver ORCA Cirkulær Landskabsarkitektur
 • Signe Moos, landskabsarkitekt MDL // indehaver MOOS Landskaber
 • Tine Gils, landskabsarkitekt MDL // SLA
 • Rikke Thiirmann Thomsen, landskabsarkitekt MDL (suppleant) / GENVALGT
 • Sidsel Genee, landskabsarkitekt MDL // Esbjerg Kommune (suppleant) NYVALGT
 • Louise Helmbo Bækgaard, stud.hort.arch.MDL (studenterrepræsentant) NYVALGT

Tak til Lukas Anker Christiansen for hans flotte engagement som studentermedlemmernes repræsentant i bestyrelsen gennem de sidste to år.

Kampvalg til pladserne i Landskabs redaktionsudvalg blev med spænding fulgt på skærmen. Stemmelighed mellem to kandidater bød minsandten også på omvalg.

Margrethe Holmberg og Anja Boserup Qvist blev genvalgt, og samtidig kunne vi byde velkommen til Line Stybe Vestergaard som nyvalgt suppleant i udvalget. Mange tak til Anne Dahl Refshauge for gode bidrag til bladet gennem en årrække.

Redaktionsudvalget ser de næste to år ser således ud:

 • Margrethe Holmberg, landskabsarkitekt MDL (formand)
 • Anja Boserup Qvist, landskabsarkitekt MDL
 • Ulrik Kuggas, landskabsarkitekt MDL
 • Steen Bisgaard, landskabsarkitekt MDL
 • Tine Gils, landskabsarkitekt MDL
 • Mette Juhl Jessen, stud.hort.arch. MDL
 • Line Stybe Vestergaard, landskabsarkitekt MDL (suppl.)
 • Nordisk repræsentation:
  Jussi Luomanen, Finland
  Ulla R. Pedersen, Island
  Maja Kozak Dehlin og Annesofie Milner, Norge
  Sabina Richter, Sverige

Chanette Ingemann Nielsen blev valgt ind som nyt medlem i Retsudvalget, og hun blev desuden genvalgt til Bedømmelsesudvalget. Poul Børge Pedersen og Erik Termansen blev genvalgt som hhv. parlamentariske revisor og suppleant.

Årsberetningen Kureren og referat fra generalforsamlingen

Du kan finde foreningens årsberetning Kureren her og læse mere om arbejdet i de mange udvalg, råd og nævn, hvor engagerede medlemmer er repræsenterer foreningen og faget. DOWNLOAD referatet her.

Vemodigt farvel til formanden

Det var med stort vemod, at vi sagde farvel til foreningens utrolige dygtige formand gennem de sidste seks år, Susanne Renée Grunkin, der efter syv år i bestyrelsen havde valgt at træde tilbage og give pladsen til nye gode kræfter.

Du kan læse Martin Hedevang Andersens tale fra bestyrelsen og Lillan Thomsens tale fra sekretariatet til den afgående formand her.

Bestyrelsen havde desuden indstiftet en nye pris ´Revling Prisen´og denne blev velfortjent overrakt til den afgående formand. Prisen uddeles til et medlem, som i helt særlig grad har formået at få vores fag ud i den brede befolknings bevidsthed, ikke ulig Revlingen, der vokser og forgrener sig ud over klitterne til et tæt grønt tæppe.

Der var stor online applaus og lykønskninger fra hele generalforsamlingen, og Susanne takkede for taler og flotte ord på chatten. ”Det har været en gave at arbejde som formand – tak til bestyrelsen, de fantastiske dygtige redaktører Annemarie Lund og Christina Capetillo og til sekretariatet for stor opbakning og engagement igennem mine 6 år som formand – og tak til alle de mange engagerede medlemmer”.

Ved formandskabets start havde Susanne to mål, der nu kan sættes flueben ved. Mål nr. 1: Det skal være en succes. Mål nr. 2: Det skal være en ´vi-bestyrelse´.

” Det har været en fornøjelse at løfte i flok for en fælles sag. Jeg glæder mig til at se foreningens gode arbejde og succes fortsætte, og ser frem til at fortsætte aktiviteter for DL igennem mit arbejde i Green Cities styregruppe og Odense Arkitekturråd. 

– afsluttede Susanne. Champagne blev serveret efter generalforsamlingen, så vi fik mulighed for at sige farvel til formanden på behørig vis.

Plads til bynatur – Skovbrynet Basecamp, Lyngby / Kragh & Berglund

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >