Danske Landskabsarkitekters strategiseminar 2022

AKTUELT / 28.06.22

Danske Landskabsarkitekters bestyrelse ved afslutning på en travl dag foran baghuset i Admiral Gjeddes Gaard i indre København. Fra venstre: Martin Hedevang Andersen, Louise Helmbo Bækgaard, Tine Gils, Julie Linke Bank, Catrine Hancke, Freja Løgager Kynde, Caroline Thorup Toftild (studentermedhjælp), Stephan Gustin og Lillan Thomsen (sekretariatsleder). Emilie Kjeldsen Kjær var lige gået. Ikke til stede: Signe Moos og Lise Thorsen.

Danske Landskabsarkitekters bestyrelse holdte den 24. juni sit årlige strategiseminar - få et overblik over dagens drøftelser

Af Caroline Toftild, studentermedhjælp hos Danske Landskabsarkitekter, stud.hort.arch. MDL

De smukke og historiske bindingsværkshuse der udgør Admiral Gjeddes Gaard, dannede i år rammerne for årets strategiseminar i Danske Landskabsarkitekters bestyrelse. Opløftet af god sommerstemning på denne varme junidag, var bestyrelsen samlet for at drøfte fokusområder i årets virksomhedsplan med særligt fokus på den forestående Verdenskongres i Arkitektur 2023 samt øget kursusaktivitet og arrangementstilbud til foreningens medlemmer.

Arkitekturåret 2023 og UIA – World Congress of Architecture

Bestyrelsen finder det særdeles vigtigt at gøre en indsats i forbindelse med det kommende arkitekturår, og ikke mindst Verdenskongressen som finder sted i København i efterårets 2023. Her har vi en fantastisk mulighed for at vise DL frem som et stærkt fagligt fællesskab, og sikre at også landskabsarkitektur får sin retmæssige plads, bliver synligt, omfangsrigt og relevant på kongressen!

Som et fagligt indslag på strategiseminaret var projektleder fra UIA, Kristian Sørensen, inviteret til at give et indsigtsrigt oplæg i de igangværende processer med at få kongressen stablet på benene. Det gav anledning til en samtale om, hvordan DL bedst kan bidrage, og hvordan vi allerede nu kan sætte ting i værk op til og ikke mindst rundt om kongressen.

Det er vores ambition at påvirke både programmet og de fysiske rammer på kongressen, og den opgave ønsker vi at løfte i flok med vores medlemmer. Du kan allerede nu være med til at få Landskabsarkitektur på programmet ved at bidrage med et side-event i form af eksempelvis en rundvisning, debat eller en reception. Læs mere her

Strategiseminaret blev afholdt i de historiske omgivelser på Admiral Gjeddes Gaard, hvor Ludvig Holberg underviste admiralens børn i begyndelsen af 1700-tallet. Foto: Caroline Toftild

Formand, Martin Hedevang Andersen styrede ordet. Gæsteoplægget kom fra UIA-projektleder Kristian Sørensen. Fotos: Caroline Toftild og Lillan Thomsen

Øget fokus på arrangementer og medlemsfordele

Hos Danske Landskabsarkitekter har vi et stort ønske om at give mere igen til vores medlemmer og dermed gøre det mere attraktivt at være medlem i foreningen. Foreningens medlemmer står som altid i centrum, når bestyrelsen drøfter nye tiltag og indsatser, og vi ønsker at bruge jer mere aktivt – Hvad ønsker I jer af aktiviteter? Og hvad kan I evt. selv bidrage med?

Bestyrelsen har længe vendt og vejet mulighederne for at øge kursusaktivitet, arrangementstilbud og netværk i foreningen. På strategiseminaret gik vi et skridt nærmere og drøftede konkrete tiltag til at få sat flere projekter i søen. Ud fra et økonomisk-strategisk synspunkt håber bestyrelsen, at de øgede aktivitetstilbud og medlemsfordele i tillæg medfører et øget medlemstal.

Et videre arbejde skal nu bestå i at udarbejde og definere nogle klare medlemsfordele og herefter synliggøre dem for medlemmerne på alle foreningens platforme.

Der er stor tilslutning til at budgettere med et højere beløb til at indfri alle vores ideer og ønsker. Bestyrelsen arbejder videre med tre-fire formater, som skal danne grundlag for at facilitere og uddelegere planlægningsarbejdet. En strategi der både kan effektivisere processen samt kvalificere indholdet af de potentielle kommende arrangementer.

Følg med her på siden og på foreningens øvrige nyhedsplatforme og læs om de aktiviteter og initiativer som iværksættes henover det næste år. Du kan også få overblik i Danske Landskabsarkitekters Årshjul som opdateres løbende.

 

Nedenfor kan du se flere billeder fra strategiseminaret

De to fokuspunkter blev hver især konkretiseret igennem to workshops, hvor arbejdsspørgsmålene gik på at definere udfordringer, milepæle og mulige løsninger. Foto: Caroline Toftild

Workshops'ne gav en oplagt mulighed for også at komme udenfor og nyde lidt af det gode vejr. Fotos: Caroline Toftild

Om vi var inde eller ude var det med fin udsigt til den omgivende smukke arkitektur fra det 18. århundrede. Fotos: Caroline Toftild

I Holbergsalen kommer man ikke udenom at have selveste Ludvig Holberg med som gæst. Holberg var en produktiv og lærd forfatter, der udgav bøger og videnskabelige værker om blandt andet historie, jura, geografi, filosofi samt komedier og poesi - ikke en dårlig åndelig mentor på sådan en dag. Foto: Caroline Toftild og Lillan Thomsen

En afslutningsvis skål for dagens arbejdsindsats! Foto: Lillan Thomsen

Noma 2.0, København / Thing Brandt Landskabsarkitekter

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >