Deltag i webinar om miljøvurdering af Lynetteholm

AKTUELT / 06.01.21

Tirsdag den 19. januar 2021 kl. 16.00-18.00 kan du som medlem af DL få indsigt i miljøvurderingen af det store projekt, der skal være med til at klimasikre og forme København mange år ud i fremtiden

Arkitektforeningen, Danske Landskabsarkitekter, Foreningen af Byplanlæggere og Ingeniørforeningen inviterer til fælles medlemswebinar om miljøvurderingen af Lynetteholm som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt i offentlig høring frem til den 25. januar. DLs bestyrelse opfordrer medlemmerne til at deltage i debatten.

Det er udviklingsselskabet By & Havn, der i samarbejde med et team af rådgivere har foretaget miljøvurderingen af etableringen af Lynetteholm. Rapporten er forholdsvis omfattende, og derfor har de fire foreninger inviteret By & Havn til at holde et oplæg om Lynetteholm og hovedemnerne i rapporten. Hovedvægten vil være på Lynetteholmens design (kystlandskabet, rekreative værdier og en perimeter, der kun på en mindre strækning består af spunsvæg).

Deltag i webinaret for at få mere viden om projektet forud for dit eventuelle høringssvar, eller fordi du er nysgerrig på det store projekt, der vil være med til at klimasikre og forme København mange år ud i fremtiden.

Sted: Online på Zoom webinar-platformen, hvor det er muligt at stille spørgsmål til oplægsholdere via Q&A funktionen.
Tid: Tirsdag den 19. januar 2021, kl. 16.00-18.00
Tilmelding: Via IDA’s mødetilmeldingssystem på www.ida.dk/arrangementer-og-kurser
Pris: Gratis

Moderator: Lars Autrup, direktør, Arkitektforeningen

Program:
16.00 – 16.30
Introduktion til Lynetteholm og overordnet gennemgang af miljøvurderingen, herunder de tre hovedemner: Jordtransport, Sejladsforhold samt Klimasikring, natur og miljø
Ved adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

16.30 – 17.00
Lynetteholms placering, udstrækning og etablering af kystlandskab
Ved chef for Planlægning & Bæredygtighed Rita Justesen, By & Havn

17.00 – 17.30
Transport af jord, modtageanlæg og jordopfyld
Ved havnebygmester og anlægschef Hans Vasehus, By & Havn

17.30 – 18.00
Opsamlende debat og tak for i dag.

Dette er det første arrangement i samarbejdet mellem Arkitektforeningen, IDA, FAB og Danske Landskabsarkitekter. Et arrangement om Lynetteholm set i et regionalt planperspektiv er i støbeskeen og forventes afholdt i foråret 2021. Det endelige format er afhængigt af den aktuelle COVID-19 situation.

Miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm

Høring
Læs mere om miljøvurderingen for Lynetteholm, som Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har sendt i offentlighøring.

Borgermøder
By & Havn afholder selv tre borgermøder den 5. januar om henholdsvis jordtransport, sejladsforhold samt klimasikring, natur og miljø. Læs mere om den offentlige høring og de tre borgermøder via dette link, hvorfra det også er muligt at downloade miljøkonsekvensrapporten, det kortere ikke-tekniske resumé, faktaark mv.

Tornhøj Kickstarter, Aalborg / Marianne Levinsen Landskab

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >