DL er repræsenteret i Københavns Kommunes nye bypanel

AKTUELT / 04.02.16

Stadsarkitekt Tina Saaby har inviteret Danske Landskabsarkitekter til dialog om den fremtidige udvikling af København. Formand Susanne René Grunkin deltog

Af formand Susanne Renée Grunkin

Stadsarkitekt Tina Saaby har taget initiativ til at invitere os til dialog om den fremtidige udvikling af København. Det handler om, hvordan Teknik- og Miljøforvaltningen kan blive bedre til at sikre:

  • Arkitektonisk kvalitet
  • Samfundsmæssig værdi
  • Bedre inddragelse af omverdenen

Bypanelet bliver samlet to gange årligt, og første gang var den 27. januar 2016. Rammen for arbejdet er drøftelser omkring tre forskelligartede cases – denne gang et institutionsbyggeri, et almennyttigt byggeri samt et byrum. Drøftelserne munder ud i en række læringspunkter og anbefalinger, som panelet giver til kommunen til brug i det videre udviklingsarbejde.

Det er af stor betydning for Danske Landskabsarkitekter at være repræsenteret i dette forum.

Landskabsarkitekternes rolle og bidrag i byudviklingen blev bragt helt op som et af de øverste punkter på dagsordenen – godt hjulpet af Københavns Kommunes nye Strategi for Bynatur. Der er ingen tvivl om, at fagspecifik viden om vejen til gode vækst- og levemiljøer, biodiversitet og bæredygtige løsninger kombineret med et blik for den større skala i forhold til rum, helhed og sammenhæng er en efterspurgt kompetence. DL takker for den fornemme invitation og det kloge initiativ – og ser frem til det videre samarbejde. Bypanelet mødes igen den 27. september.

Medlemmer i bypanelet:

  • Tina Saaby (formand), stadsarkitekt, Københavns Kommune
  • Jesper Pagh, adm. direktør, Akademisk Arkitektforening
  • Johnny Svendborg, formand for Akademiraadet, stifter og ejer af Svendborg Architects, studielektor, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
  • Susanne Renée Grunkin, formand for Danske Landskabsarkitekter, faglig leder af JJW landskab
  • Flemming Frost, CEO, medl. af Byggesocietet, ejer, partner, Juul Frost Arkitekter
  • Helle Søholt, partner og adm. direktør, Gehl Architects
  • Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektør i Malmø

Foto fra Strategi for Bynatur i København

Plads til poesi - Hvidovre Strandpark, Hvidovre / Vega Landskab

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >