Efteruddannelseskursus hos Arkitektskolen om VE-anlæg i Landskabsplanlægningen

AKTUELT / 17.04.24

Foto via. Bestseller

Arkitektskolen Aarhus udbyder kurset ’VE-anlæg i landskabsplanlægningen’. Formålet er at afdække en bredde i såvel planlægning og udformning af anlæggene og etablere faglige diskussioner på et stærkt fagligt grund. DLs forperson, Martin Hedevang Andersen er på programmet.

Danmark skal i 2030 skal have firedoblet produktionen af solcelle‐ og vindmølleenergi på land, et væsentligt led i den såkaldte “Danmark kan mere II” aftale. Dette vil nødvendigvis have store konsekvenser for såvel oplevelsen af vore åbne landskaber som for vores arealanvendelse i det hele taget. Der er i forvejen kamp om pladsen i det åbne land, og når vindmøllekapaciteten antages at blive fordoblet og solcellekapaciteten 10‐doblet, står vi således med en endog meget aktuel problemstilling med væsentlig landskabelig påvirkning.

Kurset vil spænde over VE og dets forhold til kommuneplanen, miljøvurdering, landskabsinteresser og biodiversitet samt drøfte handlerummet for en landskabsarkitektonisk bearbejdning og indpasning.

Danske Landskabsarkitekters forperson, Martin Hedevang Andesen holder oplæg “Nye energilandskabers landskabsarkitektoniske potentiale og dogmer for udformning”, hvor han bl.a. vil fortælle om DL´s 10 dogmer for fremtidens solcelleparker.

Læs mere her


Tid, sted og tilmelding

Tid: 16.-17. maj 2024 (9.00 – 15.45) og (9.00 – 15.15)
Sted: Arkitektskolen Aarhus
Pris: Kursusgebyr (inkl. forplejning) er kr. 6.000,- (ex moms)
Tilmelding: Tilmeld dig her

Plads til bynatur – Skovbrynet Basecamp, Lyngby / Kragh & Berglund

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >