Formandens klumme / Om 1. år i Odense Arkitekturråd

AKTUELT / 15.01.20

Foto: Medlemmerne af Odense Arkitekturråd: Nicolai Carlberg, Jan Albrechtsen, Susanne Renée Grunkin, Torben Thisted Jacobsen og Hans Peter Svendler Nielsen. Fotograf: Odense Kommune.

Danske Landskabsarkitekters formand, Susanne Renée Grunkin, samler op på det første år i Odense Arkitekturråd

Af Susanne Renée Grunkin, formand Danske Landskabsarkitekter

Odense Kommunes By -og Kulturudvalg er optaget af, at kunne træffe kvalificerede beslutninger i arkitektoniske spørgsmål, når de står overfor nye projekter, der skal realiseres i byen. Beslutningerne skal understøtte kommunens ambitioner for byen og deres mål om at projekterne skal berige byen.

Derfor var kommunens nye Arkitekturråd inviteret til at komme med oplæg for udvalget i forlængelse af arbejdet med at bidrage til den nye arkitekturstrategi.

Selve strategien bliver først færdig og offentliggjort i 2020, men et par af pointerne, der blev spurgt ind til og drøftet, var bl.a. byens DNA, stedets ånd samt menneskelig skala, for hvad ligger der bag disse faglige begreber, der ofte bliver anvendt, når man taler om byer, bygninger, byrum og byliv?

Det handler om at kunne udpege det, der kendetegner Odense som fx. de mange stræder og passager i midtbyen samt de grønne træk tværs gennem byen. Det handler om åen, historiske steder og de kuriøse miljøer, og det handler om at langt hovedparten af bygningerne i Odense stadig ikke er højere, end vi at kan overskue dem. Og så handler det om alt det, vi kan opleve og sanse i øjenhøjde. Det bidrager alt sammen til at karakterisere byen. Der blev også talt om at bæredygtige byer er grønnere byer.

Foto: Artikel i Fyens Stiftstidende d. 10. januar hvor bl.a. by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) udtaler sig om arkitekturrådets betydning.

Også i Odense følger man nemlig godt med i de grønne strømninger der præger debatten om byernes udvikling og lokalpolitikere refererer til den Grønne Norm, som Green Cities udgav i 2019 for at fremme diskussionen om, hvordan vi får mere grønt og flere grønne kvaliteter i byerne:

By-og Kulturformand Jane Jegind (V) siger bl.a. til Fyens Stiftstidende: “…. æstetik indgår altid. Det er en del af arbejdet med at skabe en god by og kvalitet. God arkitektur er også mere end æstetik. Derfor arbejder forvaltningen dels for, at tingene skal se godt ud, dels for at borgerne kan leve det gode liv i og mellem bygningerne. Det er en del af målsætningen at sikre gode rum med dagslys samt ude/friarealer. I forhold til sidstnævnte bliver Odense faktisk refereret til i den nye danske ”Grønne Norm”. – Jeg vil også nævne arbejdet med det nye arkitektråd og ny arkitekturstrategi, som også er en anerkendelse af, at der er brug for kvalitet i både opholdsrum, materialer, udearealer osv.”.

Det har derfor betydning, når Danske Landskabsarkitekter lægger en indsats i partnerskabet Green Cities for a Sustainable Europe, som netop har udgivet ‘Oplæg til Grøn Norm’. Her igennem dette partnerskab vil vi fortsætte arbejdet med at gøre omverdenen opmærksom på alt det, som vores faglighed kan bidrage med, når natur-, kultur- og samfundsudviklingen skal bevæges i en positiv retning.

Solrødgård Klima- og Miljøpark, Hillerød / GottliebPaludan Architects

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >