Formandens klumme / SOKKELAFFUGTERE – NYE KRAV

AKTUELT / 12.01.21

Foto: Standhaverne i København med MøllerLøkkegaard som anlægsgartner på projektet. Fotograf: Milford

En korrekt løsning af sokkelovergangen mellem bygning og det omgivende terræn er af stor betydning. Men hvad skal vi være særligt opmærksomme på?

Af Susanne Renée Grunkin, Danske Landskabsarkitekters formand – i samarbejde med Wyatt Harding, administrerende direktør i Milford.

Særlig opmærksomhed på grænsefladerne til arkitekt- og ingeniørarbejder i bygge- og anlægsprojekter har altid været en vigtig del af landskabsarkitekters arbejde – både når man sidder som rådgiver og bygherre. Indledende afklaring af ansvarsområder via et grænsefladeskema er altid en god idé.

En grænseflade, der let kan falde mellem to stole, er løsningen af overgangen mellem bygningens sokkel og det omgivende terræn.

I 2020 udgav Dansk standard en række ændringer på afløbsområdet, som konsekvens af det øgede behov for klimatilpasning og sikring mod skybrud og voldsomme mængder regnvand. Ændringerne har både betydning for entreprenører og os rådgivere. Det gælder især dimensionering som følge af større regn-intensitet. Ændringerne findes i DS 432.

Vores nye sponsor Milford har udgivet en folder ”Sokkelrender, Krav og Anbefalinger Opdateret juli 2020”, der giver et godt overblik over, hvad vi skal være særligt opmærksomme på. Milford har også tilføjet selve definitionen på en sokkelrende i folderen:

Sokkelrender er defineret som lineære render til beskyttelse af bygningers sokkel mod fugt fra omgivende terræn. Sokkelrender der tilføres regnvand fra andet end facader; skal opfylde funktionskravene for afløbsrender. – DS 432:2020

Du finder her folderen ‘Sokkelrender, Krav og Anbefalinger Opdateret juli 2020′ (pdf)

Foto: Ålholm skole i Valby med Malmos som anlægsgartner på projektet. Fotograf: Milford

Det er de senere års fokus på tilgængelighed til bygninger, der sammen med stadigt øget risiko for skybrud og voldsomme regnmængder, der gør at en korrekt løsning af sokkelovergangen har stor betydning. Sokkel og facade skal beskyttes mod fugtpåvirkning. Den intense byudvikling med flere nye bebyggelser, også i lavtliggende områder og med uhensigtsmæssige faldforhold på omgivende terræn, har bevirket, at soklers terrændæk i større omfang end tidligere udsættes for vandtryk.

Der bør være en fri sokkelhøjde på mindst 150 mm – SBi-anvisning 272. Dertil er endnu en anbefaling, som ikke alle er opmærksomme på. Wyatt Harding, administrerende direktør i Milford præciserer at:

”De 150 mm regnes ud fra gulvkoten. Dvs. hvis man har strøgulv, gælder de 150 mm fri sokkel fra gulvkoten. Desuden bør oversiden af betondækket ligge 50 mm over bunden af renden/naturligt terræn. Hvis man kun har betondæk, gælder de 150 mm fri sokkel fra oversiden af betondækket. Det er en anbefaling fra Byg-erfa og derfor har vi lavet vores Canyon-render 200mm dybe for at opfylde anbefalingen i fleste projekter”.

Ud over Milford, vil en række andre af vores sponsorer også kunne være behjælpelige med at give råd og vejledning om korrekt løsning af sokkelovergangen. Det gælder også anlægsgartnerfirmaerne; Malmos A/S, Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard AS, Optimus Anlæg A/S og MøllerLøkkegaard A/S samt firmaet BG Byggros. Link til alle virksomheder findes lige her nederst på DL’s hjemmeside.

Christiansborg Områdesikring, København / GHB Landskabsarkitektur

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >