Forskningsprojekt sætter fokus på tilgængelighed i naturmiljøer

AKTUELT / 28.08.19

Foto: Move Green, et forskningsprojekt på Københavns Universitet om design af sundhedsfremmende og tilgængelig natur. Fotograf: Gaochao Zhang.

Forskningsprojektet Move Green undersøger, hvordan man med udgangspunkt i evidens kan designe og tilrettelægge naturmiljøer, så de bliver tilgængelige for mennesker med bevægelseshandicap

Tidligere på året holdt Danske Landskabsarkitekters formand oplæg ved kick off på projektet Move Green. Et nyt projekt på Københavns Universitet om design af sundhedsfremmende og tilgængelig natur. Læs her den spændende artikel om den videre forskning samt gruppens studietur til Boston, Massachusetts.

Af Marie Christoffersen Gramkow, landskabsarkitekt, ph.d.-studerende, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Landskabsarkitektur og planlægning.

Forskning viser, at der er en positiv sammenhæng mellem natur og sundhed, og helt generelt er danskerne rigtig gode til at komme ud og få frisk luft. Dog viser en række studier, at mellem 1-10% af alle danskere aldrig besøger naturen. Hvem det er, er uklart, men tilbage i 2016 satte vi i forskergruppen ’Natur, Sundhed & Design’ (IGN, KU) os for at undersøge i et pilotprojekt, om det blandt andet kunne være mennesker med bevægelseshandicap.

For at komme det nærmere lavede vi sammen med Handicapidrættens Videnscenter, SBi (Aalborg Universitet), Institut for Idræt og Biomekanik og Statens Institut for Folkesundhed (Syddansk Universitet) en indsamling af viden blandt andre danske forskningsinstitutioner samt en systematisk litteraturundersøgelse. Herudover foretog vi en statistisk analyse af data fra Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen 2015, der undersøger sammenhængen mellem målgruppens helbredstilstand, afstand til og brug af natur. Vi gennemførte også en række fokusgruppeinterviews med målgruppen samt indsamlede erfaringer fra fagpersoner, der arbejder med denne målgruppe i naturen. Slutteligt tog vi på en række studiebesøg rundt omkring i Danmark, for at se på eksempler på tilgængelig natur.

I december 2017 afsluttede vi pilotprojektet, og resultaterne var slående. Vi kunne blandt andet konstatere, at langt størstedelen af danskere med et bevægelseshandicap bor mindre end 300 m fra et naturmiljø, men også, at de besøger naturmiljøer sjældnere end den generelle befolkning i Danmark. Desuden er hyppigheden af besøg til naturmiljøer relateret til deres helbredsrelaterede livskvalitet – altså havde de der sjældent besøger naturmiljøer også dårligere helbredsrelateret livskvalitet.

Vi blev også opmærksomme på, at der er forskellige barrierer, der holder gruppen tilbage fra at besøge naturmiljøer. Det drejer sig dels om fysiske barrierer, såsom manglende ramper, for bumpede stier, trapper etc., men også intra- og interpersonelle barrierer – ens egne tanker om eget handicap og om man ”tør” samt hvad andre mennesker tillægger det af betydning, at man har et handicap.

Fotograf: Ulrika Stigsdotter.

Som landskabsarkitekter kan vi være med til at minimere i hvert fald de fysiske barrierer, og der findes heldigvis rigtig mange interessante tilgængelige områder og designløsninger rundt omkring i Danmark, hvor man allerede har arbejdet med dette. De kan dog være svære at lokalisere på egen hånd og kræver ofte forudgående research, og selv trods forudgående research, har vi desværre kunne konstatere, at nogle af de steder, der fremgår som værende tilgængelige online, alligevel ikke er det ved ankomst. Ofte skyldes det minimale ”fejl”, som mangel på handicap p-plads eller dårligt vedligehold.

Ud fra et landskabsarkitektonisk perspektiv har vi erfaret, at følgende er noget af det vigtigste at have for øje, når man vil designe tilgængelige og sundhedsfremmende naturområder:

  • Naturenkan være en sundhedsressource for mennesker med og uden bevægelseshandicap
  • Det sundhedsfremmende potentiale må ikke gå tabt i designet
  • Design naturmiljøer, så de i videst muligt omfang kan besøges på egen hånd, hvis det ønskes
  • Design, så man som besøgende kommer så tæt på naturen som muligt (eks. minimere beskæring af vegetation, mulighed for at komme ’off-track’)
  • Planlæg et fascinerende miljø, som inviterer til opdagelse
  • Planlæg naturmiljøer, så de indbyder til mentalt restituerende oplevelser
  • Giv den besøgende en oplevelse af vild natur
  • Skab muligheder for både alene-tid og socialt samvær

Slutteligt kunne vi konstatere, at der helt generelt mangler evidens og forskning på området.

Move Green

I begyndelsen af året begyndte vi derfor et nyt og større forskningsprojekt: Move Green. Med Move Green vil vi undersøge, hvordan man med udgangspunkt i evidens kan designe og tilrettelægge naturmiljøer, så de bliver tilgængelige for mennesker med bevægelseshandicap. Områderne skal desuden virke sundhedsfremmende, og det skal derfor være muligt at udfordre sig selv fysisk, men også med mulighed for (mental) restitution. Projektet skal resultere i et 1:1 designlaboratorie, hvor vi vil udforske og teste forskellige designløsninger, og forhåbentlig vil resultaterne og erfaringerne fra projektet efterfølgende kunne implementeres rundt omkring i landet i lignende projekter.

For at samle inspiration til, hvordan man kan designe tilgængelige naturmiljøer, tog vi i maj måned på studietur til Boston-området i Massachusetts, for at se på forskellige eksempler herpå. Omkring halvanden times kørsel fra Boston ligger et rehabiliteringscenter mellem skov og bjerge i Crotched Mountain. Mellem 2007-2011 etablerede man i tilknytning til centeret to handicaptilgængelige stier, Gregg Trail og Dutton Brook Trail. Begge stier er anlagt, så de opfylder standarderne for tilgængelighed i skov udarbejdet af U.S. Forest Service (U.S. Forest Service Trail Accessibility Guidelines). Den knap 1,5 km (0,9 mi) lange Gregg Trail snor sig op ad i stigende terræn og ender ved en udsigtsplatform med panoramaudsigt over landskabet. Selve stien varierer mellem 0-10% i stigning og går blandt andet igennem blåbær- og lyngheder og åbne græsarealer.

Dutton Brook Trail er ca. 3 km (1,9 mi) lang og går igennem skov og vådområder. Undervejs på turen er der boardwalks, hvor jorden er for fugtig, og der er god mulighed for at observere det rige dyreliv i området. Denne tur er ingen steder mere end 8% i stigning selvom det omgivende landskab er væsentligt mere bakket.

Begge stier er designet og udført af dansk-amerikanske Peter Jensen, som også stod for at tage os med rundt på en guidet tur på Dutton Brook Trail. Med mere en tredive års erfaring, anses Peter Jensen som værende en af de førende bygherrer inden for tilgængelige stier i USA.

Fotograf: Marie Christoffersen Gramkow.

Peter Jensens tilgængeligheder

Det der især er slående ved Peter Jensens måde at arbejde med tilgængelighed i naturmiljøer på, er, at det på ingen måde er synligt, at der er at gøre med tilgængelighedsprojekter. Stierne ligner almindelige skovstier, og er der steder på stierne, man kan risikere at komme på afveje, hvis man fx bruger kørestol, er disse diskret kantet af sten eller andet materiale fra lokalområdet. Der er indrettet hvilepladser langs ruten og opsat bænke – nogle er almindelige bænke i naturmaterialer, andre bare en flad sten, som falder ind i omgivelserne. Stierne snor sig naturligt gennem landskabet og man har oplevelsen af at komme på afveje. Naturen har i det hele taget fået lov at fylde og mange steder kan man komme helt tæt på træer og anden beplantning, så man fysisk kan mærke naturen.

Udover stierne i Crotched Mountain var vi også ude og se en række andre stier i og omkring Boston, som alle gav inspiration til, hvordan man kan gøre naturen mere tilgængelig. Udover naturbesøgene, var vi desuden inviteret til at præsentere vores forskning hos Institute for Human Centered Design (IHCD). IHCD har blandt andet har været med til at udvikle og formulere U.S. Forest Service Trail Accessibility Guidelines, og efter oplægget havde vi en god diskussion med tilhørerne om, hvilke forskelle der er på måden at arbejde med dette på i henholdsvis Danmark og USA. En masse viden, indtryk og inspiration rigere, er vi nu tilbage på Frederiksberg, hvor vi arbejder videre med Move Green. Vi håber, at vi med forskningsprojektet kan sætte fokus på, at vi som landskabsarkitekter kan være med til at gøre adgangen til naturen nemmere og bedre for mennesker med bevægelseshandicap.

Vi forventer at afholde en seminardag i løbet af efteråret, hvor vi vil dele ud af vores viden, men hvor vi også meget gerne vil sparre med praktiserende landskabsarkitekter om, hvilke tanker de har om tilgængelighed i naturmiljøer.

Send en mail til Marie Christoffersen Gramkow mcg@ign.ku.dk, hvis dette kunne have interesse.

Har du lyst til at vide mere om projektet? Du kan finde os på: https://ign.ku.dk/movegreenlab/ og/eller downloade vores rapport fra forprojektet.

Projektet er støttet af Nordea-fonden, Bevica Fonden, 15. Juni Fonden og Lokale og Anlægsfonden.

Tornhøj Kickstarter, Aalborg / Marianne Levinsen Landskab

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >