Høringssvar: Bekendtgørelse om opsætning af skilte

AKTUELT / 19.06.18

DL har indsendt høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet omkring "Bekendtgørelsen om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land"

Danske Landskabsarkitekter indsender fra tid til anden høringssvar på landskabsarkitektfaglige emner.

Vi perspektiverer problematikker med saglige og faglige holdninger og baggrundsviden i forbindelse med høringer og er dermed med til at kvalificere udfaldet ud fra en landskabsarkitektonisk synsvinkel.

Foreningen har denne gang indsendt høringssvar til “Bekendtgørelsen om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land”. Bekendtgørelsen er udsendt af Miljø- og Fødevareministeriet og Ministeren, og har afsæt i rapporten “Serviceeftersyn af regler for skilte i det åbne land” fra 2017. Bekendtgørelsen indeholder en række forslag til ændring af regler om skiltning i forskellige områder og i forskelligt regi, samt bl.a. retningslinjer for størrelse og farvevalg. På linket kan du læse Bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land.

“Den nye bekendtgørelse skal sammen med lovforslag om ændring af naturbeskyttelsesloven, udmønte anbefalingerne i en rapport fra 2017 ”Serviceeftersyn af regler for skilte i det åbne land. Bedre mulighed for skilte til lokale erhverv og turistattraktioner i landdistrikterne” fra en arbejdsgruppe under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med deltagelse af Erhvervsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet.”

Betænkninger og råd bliver nu behandlet i Miljø- og Fødevareministeriet, som åbnede op for høringssvar fra interessenter. Her har DL indsendt et høringssvar, hvor vi giver vores bemærkninger videre til Miljø- og Fødevareministeriet.

DL tager udgangspunkt i, at bedre skiltning desværre er blevet ført videre i lovforslaget som større,” hvilket forekommer os modstridende, da den moderne “brug af GPS [betyder, at] flere skiltetypers reklame-værdi nok generelt er højere end deres oprindelige way-finding værdi.” Ydermere reager DL på de hensyn, der ligger til baggrund for anbefalingerne:

“Her er det oplagte hensyn til det danske landskab, som skal lægge ryg til de store skilte, slet ikke nævnt! DL finder det bekymrende, at lovforslaget ikke rummer den helt grundlæggende interesse for at tage vare på det danske landskabs unikke kvaliteter, som både borgere, erhvervsdrivende og turister jo har gavn af.” skriver formand Susanne Renée Grunkin, og giver i den anledning en række konstruktive forslag med på vejen.

DL’s bemærkninger til anbefalingerne kan læses i det fulde høringssvar, som kan downloades nedenunder.

Læs mere om høringen og bekendtgørelsen på Høringsportalen, der indeholder en liste over udsendte materialer og involverede interessenter. Ønsker du i stedet den korte version, holder vi dig løbende opdateret her på siden og gennem nyhedsbrevet.

Terra Incognita, Trondheims Mindested / Marianne Levinsen og Anders Krüger

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >