Høringssvar vedr. fredning af Sonja Polls villa med have i Holte

AKTUELT / 10.02.21

Illustration: Sonja Poll ca. 1993. Kastanievej, plan af egen have.

Danske Landskabsarkitekter har i samarbejde med Landskabsarkitekternes Tænketank indsendt høringssvar på fredning af villaen med have på Kastanievej

Danske Landskabsarkitekter indsender fra tid til anden høringssvar på landskabsarkitektfaglige emner. Vi perspektiverer problematikker, med faglige holdninger og baggrundsviden, i forbindelse med høringer. Dermed er DL med til at kvalificere udfaldet af høringerne fra en landskabsarkitektonisk synsvinkel.

Det Særlige Bygningssyn har indstillet til Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, at villaen med have på Kastanievej i Holte fredes. Haven er fra 1979 og af landskabsarkitekt C. Th. Sørensen og “har de væsentlige arkitektoniske, herunder navnlig landskabsarkitektoniske, og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning”, lyder det i høringen fra Det Særlige Bygningssyn.

Dertil beskrives det i høringen at: “Haven har kulturhistorisk værdi som en komplet bevaret villahave af C. Th. Sørensen. Den illustrerer hans helt særlige evne til – i stor såvel som lille skala – at kombinere enkle geometriske former, så de tilsammen udgør en overbevisende helhed.”

Danske Landskabsarkitekter har indsendt et høringssvar i samarbejde med Landskabsarkitekternes Tænketank herom, og kan fuldt ud tilslutte sig indstillingen, som indeholder en grundig og faglig begrundelse for fredningen. DL har derfor kun to følgende bemærkninger at knytte an:

  • At et bærende fredningselement også kunne være kontrasten mellem havens indre og ydre rum
  • og at der jf. nedenstående skal være et grundlag for at kunne opfylde indstillingens slutsætning “Det anbefales, at der udarbejdes en plejeplan for haven.”

DL’s Tænketank foreslår, at indstillingen mere konkret tager stilling til udarbejdelse af en plejeplan, hvor havens bærende fredningsværdier registreres på et mere teknisk niveau end den smukke plantegning vist i fredningsindstillingen (illustrationen øverst).

Du kan læse hele DL’s høringssvar her. 

Noma 2.0, København / Thing Brandt Landskabsarkitekter

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >