Idékonkurrence skal genskabe det gode liv på landet

AKTUELT / 03.04.24

Nedre vej 76 og 82 i Albæk. Foto: Randers Kommune

Mange steder i Danmark er landsbyernes eksistensgrundlag under pres. Drømmen om livet på landet lever imidlertid stadig og potentialet er stort. Spørgsmålet er, hvordan vi revitaliserer arkitekturen i landsbyerne og matcher landsbyernes tilbud med nye generationers behov og familiemønstre? Det efterlyser Arkitektforeningen Østjylland og Randers Kommune bud på i idékonkurrencen ”Det er dejligt på landet”

Alle landsbyer har deres egen unikke historie, arkitektoniske værdier og fællesskaber – og er ikke mindst nærhed til naturen. Men generelle samfundsændringer har skabt en række udfordringer, der sætter landsbyerne under pres. Stationerne i de mindre byer forsvinder, butikkerne lukker, og de fleste gårde er ikke længere tilknyttet landbruget. De funktionstømte bygninger går i forfald eller nedrives.

Alene de sidste 10 år, er der nedrevet knap 10.000 stuehuse på landsplan. Forsvinder gårdene, forsvinder en central del af vores fælles kulturarv og mange landsbyer kæmper for at bevare deres identitet og eksistensgrundlag. Disse udfordringer kræver nytænkende og bæredygtige løsninger for at sikre landsbyernes fremtid. Og det er det, som idékonkurrencen ”Det er dejligt på landet” søger bud på med udgangspunkt i en konkret case.

Dyvholmgaard på Nedre vej 76 i Albæk. Foto: via. Arkitektforeningen

Genskabelse af landsbyen Albæk

I landsbyen Albæk, beliggende i naturskønne omgivelser nord for Randers Fjord, er ovenstående udfordringer særligt nærværende. Landsbyen er karakteriseret ved smalle veje, firlængede gårde, stråtækte huse, bindingsværk, tætte byhuse med sadeltag, og håndværk i høj kvalitet. Den mest markante og unikke kulturarv ligger i de firlængede gårde, som er omdrejningspunktet for idékonkurrencen.

Med udgangspunkt i et afgrænset konkurrenceområde med seks ejendomme, der på forskellig vis belyser de udfordringer og muligheder landsbyen står over for, ønsker Arkitektforeningen Østjylland og Randers Kommune nytænkende bud på, hvordan vi kan styrke landsbyernes historie og særlige liv, gennem arkitektoniske indgreb og planer, der respekterer landsbyens kulturhistorie samtidig med, at de imødekommer nutidige og fremtidige behov.

”Vi skal finde de gode måder at transformere og genaktualisere Albæk på. Min forhåbning er, at konkurrencen bidrager til at skabe debat og dialog om fremtidens landsbyliv og arkitektur. Noget der kan inspirere os til at se på landsbyerne fra andre vinkler og på nye måder,” udtaler Sofie Palsgaard Nommesen, arkitekt MAA i Randers Kommunes planafdeling og projektleder på konkurrencen ”Det er dejligt på landet”

Eksisterende bindingsværk langs Nedre vej i Albæk. Foto: via. Arkitektforeningen

Omdannelse, tilføjelse og gendannelse

Idékonkurrencen har fokus på tre overordnede temaer: Omdanne det eksisterende med respekt for kulturarven og bæredygtighed, tilføje nye strukturer, der understøtter landsbyens fællesskab og identitet, samt genskabe landsbyens struktur og fællesskab på innovative måder. Med disse temaer som udgangspunkt, opfordres deltagere til at fremlægge løsninger, der både adresserer de generelle udfordringer, landsbyer står overfor, og samtidig kommer med specifikke løsninger for Albæk.

Ambitionen med konkurrencen er at se idéer og løsningsforslag, der tænker ud af boksen og sætter nye standarder for, hvordan vi kan omdanne og revitalisere landsbyer til at blive bæredygtige og levende samfund. Idéer og løsninger der både respekterer landsbyernes historiske rødder og byder nye generationer velkommen til det gode liv på landet – med Albæk som det inspirerende eksempel.


Alle kan deltage med en MAA på holdet

Konkurrencen er åben for alle med en interesse for arkitektur og samfundsudvikling, herunder arkitekter, sociologer, kunstnere, antropologer, historikere, udviklere og entreprenører. Det er dog et krav, at mindst én deltager på hvert hold er arkitekt MAA eller arkitektstuderende ved MAA.

Tilmelding til konkurrencen kan ske her


For yderligere information kontakt:

Sofie Palsgaard Nommesen, arkitekt MAA, Randers Kommune, Plan.
E-mail: [email protected], tlf.: 89151568 eller mobil 29449850

Trine Lybech Madsen, arkitekt MAA. Akademisk Arkitektforening Østjylland, mobil tlf.: 27 12 37 13
E-mail: [email protected]

Plads til kystsikring – Kystsikring og Strandbeskyttelse, Nørre Lyngby / NATOUR

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >