IFLA Europe generalforsamling 2016

AKTUELT / 01.03.17

Rapport af bestyrelsesmedlem Elzélina Van Melle

Af bestyrelsesmedlem Elzélina Van Melle

I oktober 2016 blev IFLA Europes generalforsamling afholdt i Bryssel, Belgien. Årsmødet skulle have været holdt i Tyrkiet, men den aktuelle politiske ustabilitet gjorde det kompliceret at holde mødet i Istanbul. DL’s internationale delegat Jeremy Dennis og bestyrelsesmedlem Elzélina Van Melle repræsenterede Danmark blandt ca. 27 andre lande.

Generalforsamlingen startede med den traditionelle Pecha Kucha præsentationsrunde, som i år havde temaet ”Rethinking Urban Landscapes”. Alle landenes Pecha Kucha-præsentationer giver et fint indblik i, hvordan fagligheden udfoldes på tværs af kontinentet. Præsentationer kan downloades fra IFLA-hjemmesiden

Dette års resolution ”Urban Landscapes” – et manifest som skal forstås som IFLA Europes medlemmers fælles stemme – er løftestang i forhold til at synliggøre samarbejde med EU og Europa kommissionen. Resolutionen kan downloades herunder: 

De følgende to dages generalforsamling viste, at IFLA Europe som organisation fortsat har godt styr på struktur, kommunikation og økonomi. Bestyrelsen arbejder hårdt, men har måske gang i lidt for mange projekter efter vores mening. Danmark har sat som mål, at få IFLA til at prioritere nogle emner som eksempelvis at effektivisere deres kommunikation og forbedre dialogen mellem IFLA og landsforeningernes medlemmer. Vi ønsker også at spørge DL’s medlemmer, hvad de forventer af IFLA, og hvordan de kunne tænke sig at bruge det faglige internationale netværk til. IFLA Europes præsident Tony Williams mindede alle om, at medlemmerne fra hvert lands nationale foreninger altid er velkommen til at bidrage til IFLA’s aktiviteter, og at man kan kontakte bestyrelsen via hjemmesiden.

IFLA fortsætter arbejdet med at fremme uddannelsesudvikling i de lande, der stadig ikke har landskabsarkitekturfaget i deres uddannelsessystem, samt godkende diplomer og titler for at sikre en høj faglighed på tværs af Europa og gøre praktiserendes mobilitet nem og reelt muligt. For eksempel har Frankrig fået støtte af IFLA til at få godkendt en titel, der statuerer landskabsarkitekters specifikke kompetencer i forhold til arkitekter, ingeniører og entreprenør.

Uddelingen af IFLA EU Award 2016 gik til EU kommissionsmedlem for Miljø, Fiskeri og Maritime Anliggender, Karmenu Vella. Med prisen ønsker IFLA at anerkende Europa Kommissionens arbejde med at støtte bærdygtighedsprincipper i udvikling af by- og landdistrikter i krydsfeltet af udfordringer om klimaændringer og andet pres på vores landskaber.
Karmenu Vellas udtalelse kan ses i denne video

Urszula Forczek-Brataniec blev valgt som ny generalsekretær.

Til sidst skal nævnes, at IFLA Europe igen har et fysisk kontorlokale i Bryssel, hvor sekretariat skal sidde fremover. Næste IFLA Europe generalforsamling løber af stablen i Bukarest, Rumænien den 2-4 juni 2017.

Foto: Under årsmødet besøgte vi museumshaven i Gaasbeek. Fotograf Elzélina Van Melle

Sansehave ved Magneten, Frederiksberg / MASU Planning

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >