Kursusdag for landskabsarkitekter med Slots- og Kulturstyrelsen, KADK og Raadvad

AKTUELT / 08.09.20

Foto: Agapanthus på Gl. Estrup

Landskabsplanlægning, haver og klimasikring i sårbare historiske miljøer bliver mere og mere aktuelt. Kom med på kursusdag og få indsigt i teorier og overvejelser, der ligger til grund for fremtidens bevaringspolitik

Kursusdagen spænder fra en snak om bebyggede strukturer, historiske by- og landsbymiljøer til landskabelig bearbejdning omkring 1940’erns og 1950’ernes boligbyggerier, og hvad man især skal være opmærksom på i den sammenhæng.

Programmet byder på indlæg fra Kunstakademiets Arkitektskole og Slots- og Kulturstyrelsen, samt cases fra både landskabsarkitekter og Københavns Kommune, der fortæller om deres arbejde med henholdsvis landskabs- og haveplanlægning i sårbare miljøer, samt mere detaljerede emner som vigtigheden af f.eks. hegn, gærder og belægninger. Der bliver også fremlagt forskellige bud på, hvordan historiske bymiljøer kan klima- og skybrudssikres. Du kan læse mere om kursusdagen her.

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Se programmet for dagen her.

Sted: Raadvad
Tid: Onsdag d. 7. oktober 2020 kl. 09.00 – 16.00
Tilmelding: Tre uger før kursusdagen via dette link
Pris: Kr. 4.000,- plus moms pr. kursusdag. Hver enkel kursist kan opnå 10% rabat ved samtidig tilmelding til 4 kursusdage, som vedkommende selv deltager på.

OBS! Bliver du ramt af COVID-19
Hvis du selv bliver ramt af Covid-19 og dermed forhindret i at møde op på kursusdagen, kan du flyttes til en af de følgende kursusdage eller du kan vælge at sende en kollega. Afmelding eller ændringer i din deltagelse skal ske skriftligt på mail til info@bygningsbevaring.dk

Solrødgård Klima- og Miljøpark, Hillerød / GottliebPaludan Architects

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >