Landskab #8 er på gaden

AKTUELT / 19.12.23

ARKEN, Museum for Samtidskunst, Schul Landskab, 2015. Foto: Jane Schul

Årets sidste udgave af Landskab er udgivet. Denne udgave fejrer årets nye, gamle, samt de anderledes landskaber. Der tages også et kig tilbage på IFLA-kongressen, der deltes mellem Nairobi og Stockholm. Sidst men ikke mindst, hyldes nogle af fagets store udøvere i mindeord, heriblandt Jane Schul

Et dynamisk felt af udøvere og et bredt spektrum af forskellige typer landskaber folder sig ud i årets sidste nummer. Redaktør Christina Capetillo, stiller skarpt på de vidt forskellige typer af landskaber. Hvad enten det er det spontane, det omsorgsfulde landskab som i Bispebjergs Helende Haver, det skulpturelle landskab som Karens Minde Aksen, det forhindrende landskab som The Social Spine, eller det hændelsesfulde landskab som H.C. Andersens Have, så besidder de alle unikke kvaliteter, der har gjort dem bemærket i dette års Dansk Landskabspris 2023

“Et dynamisk felt af udøvere og et bredt spektrum af forskellige typer landskaber folder sig ud i årets sidste nummer: Det spontane landskab – som den midlertidige eng med vilde urter omkring Thorvaldsens grav i Bindesbølls ikoniske museumsbygning. Kunstneren Crystal Bennes arkæobotaniske detektivarbejde førte hende på sporet af herbarieark, der, som en anden tidsmaskine, gjorde det muligt at rekonstruere en spontan spiring på pladsen foran museet i 1840’erne.”

– Redaktør Christina Capetillo, Landskab #8-2023

Landskab 8-2023 udkom den 15. december. Har du ikke allerede modtaget dit eksemplar, kan du tage et smugkig på lederen her (pdf).


The eighth and last issue of this years magazine Landskab is out

A dynamic field of practitioners and a broad spectrum of different types of landscapes unfold in the final issue of the year. Editor Christina Capetillo focuses sharply on the widely different types of landscapes. Whether it is the spontaneous landscape, the caring landscape as in Bispebjerg’s Helende Haver, the sculptural landscape like Karen’s Minde Aksen, the obstructive landscape such as The Social Spine, or the eventful landscape like H.C. Andersen’s Have, they all possess unique qualities that have made them noteworthy in this year’s Danish Landscape Award 2023

“A dynamic field of practitioners and a wide spectrum of different types of landscapes are portrayed in this, the final issue of the year: The spontaneous landscape – like the temporary meadow with wild herbs around Thorvaldsen’s grave in Bindesbøll’s iconic museum architecture. Artist Crystal Bennes’s archaeobotanical detective work led her on the trail of herbarium sheets that, like a veritable time machine, made it possible to reconstruct the spontaneous germination that occurred on the square in front of the museum in the 1840s.”

– Editor Christina Capetillo, Landskab #8-2023

Landskab 8-2023 was released on the 15th of December. If you haven’t received your copy yet, you can take a sneak peek at the editorial here (pdf).

Annual subscriptions and single sales of Landskab can be purchased at @arkitektens_butik webshop!

Plads til kystsikring – Kystsikring og Strandbeskyttelse, Nørre Lyngby / NATOUR

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >