Nu kan du igen søge midler fra Havekulturfonden

AKTUELT / 07.02.24

Arkivfoto: Tid til at søge midler fra Havekulturfonden. DL-æresmedlem Annemarie Lunds private have. Pralbønner på tonkinstokke. Foto: Annemarie Lund.

Søg støtte til bl.a. projekter, bogudgivelser, formidling, konkurrencer, forskning og studierejser inden for havekultur, hvor have skal forstås bredt som beplantning i forbindelse med bebyggelse. Fondens midler kan tildeles enkeltpersoner, institutioner, foreninger og undervisningssteder. Fristen er d. 1. marts

Efter en længere coronapause, er Havekulturfonden atter åben for ansøgninger af fondsmidler.

Der gives støtte til bestemt afgrænset formål, hvortil der ellers ikke ville kunne skaffes midler, dvs. fortrinsvis hvor offentlig støtte ikke gives, eller i al fald kun i begrænset omfang.

Ansøgningsfristen er d. 1. marts 2024 og d. 1. september 2024

Som opgaver, der særlig ønskes fremmet, nævnes i fundatsen:

  1. Afholdelse af eller støtte til konkurrencer med præmiering af private haver, herunder såvel parcelhushaver som kolonihaver og mindre landbrugshaver.
  2. Præmiering af haveanlæg i forbindelse med erhvervsvirksomhed, f.eks. hoteller, industrianlæg, kontorbygninger, udlejningsejendomme.
  3. Præmiering eventuelt uden ansøgning af større områder, f.eks. en grundejer­ forenings område, en større samlet bebyggelse, en gade, en landsby, stationsby eller lignende.
  4. Præmiering af enkeltpersoner der i særlig grad har virket for havekulturens fremme, herunder f.eks. hortonomer, arkitekter, gartnere og lignende.
  5. Konkurrence for arkitektelever om projekter med god udnyttelse af forbindelsen mellem bebyggelse og haveanlæg. De nærmere regler for konkurrencen vil være at udarbejde af bestyrelsen.
  6. Der kan efter bestyrelsen skøn ydes bidrag eller en pris til andre formål, der kan fremme interessen for havekultur, særlig til kredse, som de nuværende haveforeninger ikke har kontakt med, f.eks. arbejdsgivere, fagforeninger, kommunalpolitikere og nye bygherrer. Det vil her særlig være den miljøskabende side, der bør søges fremmet. Formålet kan bl.a. søges opnået ved oplysning i alle former, herunder deltagelse i udstillinger og ved præmiering for enkeltpersoners indsats på dette område.

Læs mere her.


Hædersprisen

Udover muligheden for at søge fondsmidler i Havekulturfonden, så tildeles der også en særlig hæderpris til en person – gartner, landskabsarkitekt, haveejer, journalist, institution e.l. – der har gjort en særlig indsats for at fremme havekulturen. Denne pris består af 25.000 kr. og bronzeskulpturen ’De kurtiserende traner’ af billedhugger Helen Schou. Hædersprisen kan ikke søges, men alle er velkomne til foreslå modtagere. Send dit motiverede forslag til mail@havekulturfonden.dk.

Læs mere her.

Plads til kystsikring – Kystsikring og Strandbeskyttelse, Nørre Lyngby / NATOUR

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >