Nordjylland får et af Danmarks største naturprojekter

AKTUELT / 05.06.18

Hammer Bakker kan blive et unikt område for naturoplevelser og formidling af den nordjyske natur- og kulturhistorie

Hammer Bakker kan blive et unikt område for naturoplevelser og formidling af den nordjyske natur- og kulturhistorie

Hammer Bakker ved Aalborg vil i de kommende år gennemgå en omfattende naturgenopretning. Et stort projekt vil skabe 1.000 ha natur med et samlet budget på ca. 100 millioner kroner.

Projektet skal forbedre levesteder for sjældne dyr og planter i den danske natur, og samtidig skabe storslåede naturoplevelser for besøgende.

Hammer Bakker er på i alt ca. 2.000 hektar, og ligger ca. 10 km nordøst for Aalborg og Nørresundby. Bakkerne kan ses langvejs fra som en ø i det flade limfjordslandskab. Selve området er kuperet med mange højdedrag, bakker og stejle skrænter. I dag er meget af området bevokset med tætte nåletræsplantager, men her findes også rester af tidligere tiders naturlige løvskove, hede og overdrev. Området rummer mange fortidsminder og kulturspor – bl.a. gravhøje, gamle hulveje, rester af Kongevejene og tingsted.

Naturgenopretningen sker i hovedtræk ved gradvist at afvikle nåletræsplantage, udlæg af urørt skov samt etablering af tidligere tiders lysåbne arealer med hede og overdrev, der plejes med græssende dyr. Med projektet skal området gøres mere tilgængeligt og udbygges med flere vandrestier, bedre cykelruter, lejrpladser og formidling mv.

Bag projektet står Den Danske Naturfond, A. P. Møller Fonden, Aalborg Kommune, Miljø- og Fødevareministeriet og Dansk Botanisk Forening.

Læs mere om Hammer Bakker og se de smukke billeder fra området hos Den Danske Naturfond.

Foto: Luftfoto fra Hammer Bakker © Den Danske Naturfond

Sansehave ved Magneten, Frederiksberg / MASU Planning

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >