Nyt format for Danske Landskabsarkitekter generalforsamling blev modtaget positivt

AKTUELT / 26.03.24

Årets generalforsamling blev afholdt hos Gottlieb Paludan. Foto: Emilia Hauge

Danske Landskabsarkitekters generalforsamling blev afholdt den 22. marts hos Gottlieb Paludan i København. Et nyt format og spændende oplæg midtvejs skulle give den ordinære generalforsamling et nyt pust. De helt store samtaleemner ved generalforsamlingen blev godkendelsen af at sekretariatet skal opgraderes med en fast medarbejder mere, samt vedtægtsændringen som giver stemmeret til studentermedlemmer af DL

Resumé af studentermedhjælper, stud.hort.arch.MDL, Nicky Andreas Puggaard Heinrichs

Dette års generalforsamling minder på mange måder om ingen andre. Det nye format skulle udfordre måden hvorpå vi afholder generalforsamlinger på. Dette betød bl.a. at den samlede længde af generalforsamlingen blev afkortet med omtrent 3 timer. I samspil med dette blev der dog alligevel presset et ekstra fagligt indslag ind i puljen.

Generalforsamlingens første del gjorde for alvor brug af det nye format, hvor økonomidelen blev gennemgået ganske kort. Der var dog stadig plads til en række spørgsmål fra salen, hvoraf den omkostningsfulde IT-post blev drøftet.

Et af aftenens vigtige hovedpointer kom klart til syne da kasserer Stephan Gustin fremlagde forslag til budget for 2024. Sekretariatet skal opgraderes, og det skal ske ved at ansætte en fast medarbejder 3 dage om ugen og samtidig skal der arbejdes på at fastholde og få flere medlemmer og udbygge samarbejdet med foreningens sponsorer. Ønsket blev drøftet i salen, og det blev i sidste ende mødt med en klapsalve da leder i sekretariatet, Lillan Thomsen sagde dette:

“Siden Hanne Bat og Anja Boserup ansatte mig for snart 17 år siden, er der sket en kæmpeudvikling i foreningen – og i samfundet. Jeres fag har momentum og i dag er er endnu mere brug for jeres kompetencer til at løse det mange samfundsudfordringer, vi står overfor i dag. Udviklingen i DL er ikke kommet af sig selv. Det skyldes også de mange engageret bestyrelsesmedlemmer – og de seneste 8 år dygtige formænd. Myreflittige Susanne som gik gennem lydmuren med hendes mange klummer og debatindlæg – og Martin som i dag bliver inviteret rundt i hele landet og fortæller om DLs mærkesager og hvad faget kan bidrage med.”

Og der er gode grunde til at opgradere i sekretariatet, fordi for at kunne følge med tiden og hamle op med kommunikationsniveauet, samt understøtte (og udbygge) de kurser og tilbud som DL på nuværende tidspunkt udbyder medlemmerne, så er der brug for mere hjælp.

“Hvis vi skal fortsætte denne positive udvikling og skabe nye tilbud og merværdi for medlemmerne er der brug for flere kræfter.” gav Lillan Thomsen udtryk for

En godkendelse af budgettet sikrer, at muligheden for ekstra bemanding nu kan blive en realitet i sekretariatet.


Inden valgets gang i salen, bød det første faglige indslag sig på. Førhen har det faglige indslag indledt generalforsamlingen, men ved dette års generalforsamlings debuteret det første indslag af Kjeld Slot, stifter af tegnestuen Kjeld Slot – Haver og Landskaber først midtvejs. Dette gav en velfortjent pause og nye input efter den første del af generalforsamlingen.

Kjeld Slot fangende deltagerne med sin specielle indgang til faget inden for landskabsarkitektur. Med en baggrund som keramiker, og en underliggende interesse for havekunst begav Kjeld sig ind i landskabsuniverset. Mange af generalforsamlingens andre deltagere nikkede også anerkendende, da også de har haft en speciel vej ind i faget. DL æresmedlem, Sonja Poll har selv en baggrund som væver, og var ganske betaget. Kjeld Slot omtalte sine berømte Ellipsehaver i hans oplæg.


Valget af bestyrelses- poster og udvalgsposter forløb ganske hurtigt, ikke på grund af formatet, men som resultat af det meget fredelige valg uden kampvalg. Det blev til en tak til Tine Gils for hendes mangeårige bestyrelsesarbejde, og et velkommen til nye bestyrelsesmedlem Matthew Poot.

Ved de indkomne forslag startede det, der må betegnes som aftenens anden store hovedpointe. Studenterrepræsentant, Ruben Utke Acs havde to indkomne forslag, der skulle sikre, at foreningens studentermedlemmer fremadrettet har stemmeret ved generalforsamlingen. Dette var ifølge forperson, Martin Hedevang Andersen ikke noget nyt emne, men det gav dog stadig anledning for debat i salen om hvorvidt studentermedlemmernes medbestemmelse skulle præge fremadrettet.

Positivt endte det dog, da langt den største del af de stemmeberettiget stemte forslaget igennem, der nu sikre studentermedlemmer stemmeberettigelse, og det blev ligeledes afslutningen på en anderledes og på mange måder radikal generalforsamling.

Som tak for flittigheden blev deltagerne belønnet med lidt godt til ganen og aftenens sidste indslag fra hollandske Tom Wierts fra tegnestuen OKRA. Tom Wierts og OKRA er til stor inspiration verden over med deres innovative tilgange til landskabsdesigns hvor vand er inkorporeret. Med store projekter i både Holland og Kina blev der fulgt intenst med fra salen, samt de deltagende fra Instagram live-udsendelsen.

Generalforsamlingen

I år var der valg til fire bestyrelses– og to suppleant poster. Et nyt medlem er blevet valg ind i bestyrelsen, som de næste to år ser således ud:

  • Martin Hedevang Andersen, landskabsarkitekt MDL, ansat hos C.F. Møller /GENVALGT
  • Catrine Hancke, landskabsarkitekt MDL, ansat hos LYTT Architecture / GENVALGT
  • Stephan Gustin, landskabsarkitekt MDL, ejer af Arkitektfirmaet Gustin
  • Lise Hansen Thorsen, landskabsarkitekt MDL, ejer af rådgivningsfirmaet Lise Thorsen
  • Marina Rets, landskabsarkitekt MDL, ansat hos Københavns Kommune
  • Emilie Kjeldsen Kjær, landskabsarkitekt MDL, partner hos Thing Brandt Landskab / GENVALGT
  • Matthew Poot, landskabsarkitekt MDL, ansat hos Danielsen Urban Landscape / NYVALGT
  • Freja Løgager Kynde, landskabsarkitekt MDL, ansat hos ERIK Arkitekter (suppleant) / GENVALGT
  • Rikke Kastoft, landskabsarkitekt MDL / (suppleant) GENVALGT
  • Ruben Utke Acs, stud.hort.arch.MDL (studenterrepræsentant)

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter Påske. Stor tak for indsatsen gennem de sidste seks år til afgående bestyrelsesmedlem Tine Gils som havde valgt ikke at genopstille.


Tusinde tak til Henning Looft for ordstyrerrollen og tak alle medlemmer som deltog! Og stor tak til tegnestuen Gottlieb Palludan for at lægge lokaler til generalforsamlingen.

Kjeld Slot fangede deltagernes opmærksomhed med fortælling om sin vej til landskabsarkitekturen og virkeliggørelse af Ellipsehaverne. Levende og humoristisk. Foto: Emilia Hauge

Danske Landskabsarkitekters forperson, Martin Hedevang Andersen fremviser årshjulet for 2023 over alle DL´s arrangementer og aktiviteter. Foto: Emilia Hauge

Selvom programmet var kompakt, var der stadig tid til at mingle i pauserne over lidt godt til ganen. Foto: Emilia Hauge

Hollandske Tom Wierts fra OKRA fremviser nogle af de store projekter OKRA har haft. Foto: Nicky Andreas Puggaard Heinrichs

DLs studenterrepræsentant italesætter de indkomne forslag. Foto: Emilia Hauge

Plads til sammenhæng – Sundstrup Havn, Viborg / ArkPlan Landskabsarkitekter

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >