Nyt om Cirkulær Økonomi: Fra Byggeaffald til ressourcer

AKTUELT / 08.05.19

Et stærkt og tværfagligt team bestående af Teknologisk Institut, GHB Landskabsarkitekter, Out of Office Architecture, Norrecco og Malmos skal sammen afdække, hvordan byggeaffald kan opkvalificeres og blive til nye byggematerialer

Projektet er støttet af InnoBYG, og sigter mod at forløse uudnyttede potentialer ved hhv. at benytte affaldsmaterialer fra renoverings- og nedrivningsprojekter som erstatning for virgine råstoffer som sand, grus, sten osv., til anlægsarbejderne omkring den nye bygning, og opgradere og recirkulere affaldsmaterialer fra anlægsarbejder direkte i nye anlægs- og landskabsarbejder. Anlægsarbejderne omkring en ny bygning er ofte kendetegnet ved et stort ressourceforbrug til transport af især jord og grusmaterialer. Stedlige og ofte velegnede ressourcer udskiftes med nye materialer pga. fastlåste normkrav til dokumentation.

Støtten skal derfor bruges til konkrete afprøvninger og demonstrationer, hvor bl.a. metoder til oparbejdning af lavkvalitet beton- og murstensaffald fra renoveringer og nedrivninger til nye belægninger udvikles. Herudover skal det undersøges, hvordan brugte sten- og grusmaterialer fra f.eks. bærelag kan behandles på stedet, med henblik på at kunne dokumentere kvaliteten for siden at kunne anvende dem på ny.

Denne viden skal bidrage til at skabe en dialog i branchen, løfte vidensniveauet hos landskabsarkitekterne og bryde med vanetænkning, hvorfor er der også givet støtte til formidling af projektet.

Læs meget mere om projektet hos InnoBYG.

Tornhøj Kickstarter, Aalborg / Marianne Levinsen Landskab

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >