Omdannelse af ældre erhvervsområder

AKTUELT / 30.01.23

En række danske kommuner er i gang med omdannelse af ældre erhvervskvarterer. Men i flere kommuner går det langsomt, og et nyt projekt i Dansk Byplanlaboratorium undersøges det hvorfor

Omdannelse af erhvervsområder i hovedstadsområdet er et aktuelt emne i en tid, hvor arealbehovet er stadigt stigende, og byen udvider sig. Erhvervsområderne, der er etableret efter én tids planlægningstankegang, skal bevæges ind i en ny tids forståelse.

Projektet Omdannelse af erhvervsområder – fra vision til virkelighed har undersøgt barrierer og potentialer i konkrete omdannelser i erhvervsområder gennem casestudier i tre kommuner i Ring 3-området i omegnen af København.

Formålet har været at kortlægge barrierer i omdannelsen af ældre erhvervsområder og undersøge, hvordan kommunerne griber dilemmaer og udfordringer an, og derigennem udvikler nye idéer til, hvordan processen fra plan til virkelighed kan forbedres i samspil med erhvervsområdernes aktører, både mht. til de nødvendige prioriteringer, kvalitet og fremdrift.

Projektet er mundet ud i otte konkrete opmærksomhedspunkter, der er vigtige at have for øje i omdannelsen af erhvervskvarterer, og disse er nu samlet i en publikation fra Dansk Byplanlaboratorium.

Udgivelsen sætter fokus på transformation af tre erhvervsområder omkring Storkøbenhavn: Det lille Erhvervsområde i Ishøj, Hersted Industripark i Albertslund og Gladsaxe Erhvervskvarter. De tre udvalgte erhvervsområder står alle foran eller er midt i en omdannelse.

Målgruppen for publikationen er kommuner, særligt planlæggere, politikere og andre, der har med erhvervskvarterer eller omdannelse at gøre. Desuden andre, der er interesseret i industri- og bebyggelseshistorie i erhvervsområder, men også i emner som klima, mobilitet og byrum.

Find udgivelsen Omdannelse af erhvervsområder – fra vision til virkelighed her


Fakta

Fokus: Kortlægning af potentialer og barrierer ved omdannelsen af ældre erhvervsområder i samarbejde med casekommuner.
Projektperiode: 2021-22
Realdania har muliggjort projektet.
Projektteam: Dansk Byplanlaboratorium ved direktør Ellen Højgaard Jensen og projektleder Anja Meier Sandreid; Grandville ved byplanlægger og partner Svend Erik Rolandsen samt Cushman & Wakefield RED ved direktør Ole Hjorth.
Dansk Byplanlaboratorium er projektejer.
Samarbejdspartnere: Albertslund, Gladsaxe og Ishøj Kommuner.
Kontaktperson: Projektleder Anja Meier Sandreid, Dansk Byplanlaboratorium.

Plads til bynatur – Skovbrynet Basecamp, Lyngby / Kragh & Berglund

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >