Postkort fra landets landskabsarkitekter

AKTUELT / 16.06.20

Foto: Søndermarken på Frederiksberg. Fotograf: Mikkel Hjort.

Danske Landskabsarkitekter har inviteret en række medlemmer til at sende et ”Postkort” hvor de fortæller om, hvad der optager dem netop nu. Mdl Mikkel Hjort skriver om forholdet mellem byens rum og fysisk aktivitet

Af Mikkel Hjort, indehaver af tegnestuen Transparent Designmedlem af DL’s fagdommerpanel.

I starten af marts lukkede Danmark ned pga. coronakrisen, og hverdagen var pludselig forandret. Tiden er blevet brugt på hjemmekontoret, og de fleste møder er afholdt virtuelt. I forhold til C02 udledning, trafikpropper og familietid er der sikkert positive sideeffekter af coronakrisen, men når man ser på danskernes fysisk aktivitetsniveau er historien en anden. Nedlukning af samfundet inklusiv svømmehaller, fitnesscentre og foreningsliv har medført et stort fald i danskernes aktivitetsniveau.

Det viser en omfattende spørgeskemaundersøgelse gennemført af Institut for Idræt & Biomekanik, Syddansk Universitet. Undersøgelsen viser, at danskerne i gennemsnit bevæger sig 20,6% mindre under nedlukningen. Især er det andelen af danskere over 60 år, som bevæger sig mindre, men også blandt gruppen af 15-29-årige ser man et markant fald. Tallene viser ligeledes, at faldet i fysisk aktivitet ikke kun er skævt fordelt på alder. Ser man på danskerne ud fra uddannelsesniveau, er faldet blandt de lavest uddannede på hele 41,8%, hvorimod faldet blandt de højst uddannede blot er 1,5%.

De nedslående tal lægger sig oven på en i forvejen negativ udvikling, hvor andelen af moderat til svært overvægtige danskere stiger. Der er derfor endnu større behov for, at vi i fremtiden tænker Active Living ind i byplanlægning, så vi kan designe byer og landskaber, der motiverer til fysisk aktivitet på tværs af køn, alder og socioøkonomisk status.

Foto: Søndermarken på Frederiksberg. Fotograf: Mikkel Hjort.

På min tegnestue Transparent Design oplever jeg stor efterspørgsel fra kommuner på løsninger, der kan gøre deres borgere mere fysisk aktive til gavn for social, mental og fysik sundhed. Der er overordnet et stort ønske om at investere i nye projekter, der kan hæve aktivitetsniveauet blandt borgerne, men ofte er det traditionelle designgreb, der bliver brugt. Dette viste resultaterne fra mit ph.d.-projekt, der blev afsluttet i 2019. Gennem et delstudie, hvor jeg undersøgte sammenhængen mellem vision og praksis lavede jeg systematiske observationer på Guldbergs Plads. En mindre bydelspark på Nørrebro. Resultaterne viste, at parken hovedsageligt blev brugt af drenge og unge mænd på trods af, at de i udgangspunktet ikke var målgruppen. Den tilsigtede målgruppe af inaktive voksne benyttede derimod ikke pladserne. Der var således ikke sammenhæng mellem vision og praksis. Det er et eksempel på, at vi ofte bygger i blinde, og der er derfor et stort behov for at landskabsarkitekter prøver at illustrere, hvordan fysisk aktivitet kan tænktes ind i byplanlægningen. På den måde kan vi undgå, at fremtidens aktive byrum ikke kun henvender sig til drenge og unge mænd, men derimod inkluderer alle, så både teenagepigerne, seniorerne og beboerne i socialt boligbyggeri lever i fysiske rammer, der motiverer dem. Det må regnes som et helt centralt område for at bekæmpe inaktivitet blandt danskerne i fremtiden.

Så hvorfor sker dette så ikke i dag? Landskabsarkitekter har forståeligt nok deres fokus på design og planlægning, og man kan ikke forvente, at de har stor ekspertise inden for f.eks. adfærdspsykologi. Denne type viden skal derfor hentes hos andre fagområder. Vi er så småt vende tilbage til vores normale liv igen, men spørgsmålet er dog om det er nok, hvis vi skal bekæmpe den stadig voksende inaktivitet i vores samfund? Den igangværende forskning har potentiale til at hæve vidensniveauet til gavn for praktiserende landskabsarkitekter, men det kræver, at vi bliver bedre til at samarbejde på tværs af faggrupper på en transparent og struktureret måde.

Active Living er et internationalt koncept udviklet med henblik på at integrere fysisk aktivitet i hverdagens rutiner og gøremål. Active Living er inspireret af en helhedsorienterede tilgang, som arbejder på tværs af forskellige faktorer, der skal motivere til fysisk aktivitet. Læs mere om dansk forskning i Active Living.

Læs mere om min forskning og anbefalinger her:

9 anbefalinger til at bygge bro mellem idrætsfagfolk og arkitekter
Vi bygger i blinde
Debat: Konditaget i Nordhavn er endnu et byrum til yngre mænd

Psst! Find link til de øvrige interessante MDL Postkort som vi har bragt henover sommeren her

 

Plads til sammenhæng – Sundstrup Havn, Viborg / ArkPlan Landskabsarkitekter

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >