Solcelleanlæggene er upopulære, fordi de opleves som urbane fremmedelementer i landskabet

AKTUELT / 13.10.21

Foto fra venstre: Formand Martin Hedevang Andersen, Signe Moos, Catrine Hancke og Emilie Kjeldsen Kjær. Foto: Emilia Hauge

De mange solcelleanlæg etableres ofte under rammer, der ikke stiller nok krav til, hvad energilandskaberne skal bidrage med. Sådan skriver 4 bestyrelsesmedlemmer i Danske Landskabsarkitekter i dette debatindlæg, hvor vi også lancerer 10 dogmer til, hvordan anlæggene kan indgå i kommunernes strategiske planlægning

Læs Danske Landskabsarkitekters dugfriske debatindlæg i Byrumsmonitor, og læs uddybende artikel i Landskab nummer 6/2021, der udkommer på fredag.

Foreningens 10 dogmer til fremtidens solcelleanlæg er:

1. Indtænk solcelleanlæg i relevante nationale strategier eksempelvis ved at indskrive solcelleanlæggene i planloven.

2. Udfør grundig landskabsanalyse og stil krav om æstetisk stillingtagen til skala, holistiske kvaliteter og kulturarv.

3. Afsøg mulighed for bynær placering, inden det åbne land tages i brug.

4. Planlæg ud fra demokratiske principper, hvor naboer og lokalbefolkning inddrages.

5. Stil krav om naturindhold og drift, som fremmer biodiversitet.

6. Planlæg anlæg med multifunktionalitet som eksempelvis rekreative forbindelser og adgang til naturen.

7. Placer anlæg på arealer planlagt til fremtidig byudvikling.

8. Planlæg med midlertidighed, fastsæt udløbsdato.

9. Sørg for regional/tværkommunal koordinering af ovenstående krav til energiselskaberne.

10. Inddrag landskabsarkitekternes fagkompetencer.

Noma 2.0, København / Thing Brandt Landskabsarkitekter

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >