Video-postkort fra kommunernes landskabsarkitekter / Aalborg

AKTUELT / 17.05.21

Foto: Landskabsarkitekt MDL Karen Luise Winther Høgsbro

Danske Landskabsarkitekter har inviteret en række kommunalt ansatte medlemmer til at optage et uformelt 'video-postkort', hvor de fortæller en historie fra deres hverdag som landskabsarkitekt. Vi byder velkommen til landskabsarkitekt MDL Karen Høgsbro fra Aalborg Kommune, som har sendt det tredje postkort i rækken

Karen Luise Winther Høgsbro er til daglig ansat i By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune, der i alt består af 9 landskabsarkitekter. I dette afsnit panorerer Karen henover Stigsborg, der i fremtiden skal huse 7000 aalborgensere, en ny skole, en park, og som er et omfattende byudviklingsprojekt med kystfremrykning og håndtering af forurenet jord.

Undervejs fortæller Karen også om nogle af de overvejelser kommunen gør sig for at sikre gode rammer for landskabsarkitekterne, der skal ind i projekter på det rette tidspunkt, og have gode arbejdsvilkår således, at “vi får et rigtig godt produkt i den anden ende”.

Se videoen her eller på DL’s YouTube kanal.

I denne serie har Danske Landskabsarkitekter sat fokus på hverdagen som ansat landskabsarkitekt i landets kommuner – bl.a. som et forsøg på at få mere viden og mere kommunalt nyhedsstof i foreningens ugentlige nyhedsbrev. Fortællingerne kan omhandle alt fra den gode proces med borgerinddragelse, til nye anlæg som tilføjer overraskende merværdi – til ”værdige veteraner” om vellykkede anlæg med nogle år på bagen og ”Grøn lommeuld – en grøn lomme i byen du skal vide findes”. I de næste uger kommer vi rundt i fem jyske kommuner og bevæger os herefter videre rundt om i landet.

Er du blevet nysgerrig på, hvordan du kan være med, så kontakt DL´s sekretariat for mere information eller se bestyrelsesmedlem Signe Moos´s videoinvitation på YouTube her.

Plads til naturen – Naturkraft, Ringkøbing / SLA

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >