Videopostkort fra kommunernes landskabsarkitekter/ Esbjerg

AKTUELT / 30.08.21

Foto: Landskabsarkitekt MDL Mette Esbjerg Jørgensen, Esbjerg Kommune

Danske Landskabsarkitekter har inviteret en række kommunalt ansatte medlemmer til at optage et uformelt 'videopostkort', hvor de fortæller en historie fra deres hverdag som landskabsarkitekt. Se med i ugens postkort fra Landskabsarkitekt MDL Mette Esbjerg Jørgensen fra Esbjerg Kommune

Mette Esbjerg Jørgensen er landskabsarkitekt i Vej og Park i Esbjerg Kommune sammen med tre andre landskabsarkitekter. I dette postkort er vi på gåtur med Mette og hendes skotske terrier, igennem mange af Esbjerg smukke by- og landskabsområder.

Undervejs på gåturen beretter Mette om sit arbejde med en overordnet grøn sektorplan for park, skov og friluftsliv, der tager afsæt i FN’s Verdensmål. Sektorplanen skal sætte retningen for den fremtidige byudvikling og lokalplanlægning, blandt andet med målet om, at borgerne højst skal have 300 meter til et grønt område i 2030.

Og når det kommer til arbejdet med at gøre Esbjerg til en bæredygtig by og styrke biodiversiteten, er der også opbakning fra byens borgere:

Til et borgermøde hvor borgerne blev spurgt, om det var i orden at lade græsset og de vilde blomster gro, svarede 95% ja til, at det var det ” fortæller Mette.

Se videoen nedenfor eller på DL’s YouTube kanal.

I denne serie har Danske Landskabsarkitekter sat fokus på hverdagen som ansat landskabsarkitekt i landets kommuner – bl.a. som et forsøg på at få mere viden og mere kommunalt nyhedsstof i foreningens ugentlige nyhedsbrev. Fortællingerne kan omhandle alt fra den gode proces med borgerinddragelse, til nye anlæg som tilføjer overraskende merværdi – til ”værdige veteraner” om vellykkede anlæg med nogle år på bagen og ”Grøn lommeuld – en grøn lomme i byen du skal vide findes”.

Er du blevet nysgerrig på, hvordan du kan være med, så kontakt DL´s sekretariat for mere information eller se bestyrelsesmedlem Signe Moos’ videoinvitation på YouTube her.

Plads til naturen – Naturkraft, Ringkøbing / SLA

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >