Nordisk tilgang til naturudvikling langs kysterne

Published date

Hvert år mødes landskabsarkitektforeningerne fra de nordiske lande. På skift er Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark vært. Her drøfter vi muligheder for nye samarbejder, vi udveksler erfaringer – både i foreningsregi og fagets udvikling i de enkelte lande – og ikke mindst aftaler vi fællesnordiske indsatsområder i forhold til den europæiske og verdensomspændende paraplyorganisation IFLA Europe og IFLA World.

Danske Landskabsarkitekter var i september vært ved det årlige nordiske møde. Her blev det besluttet at arbejde hen mod et fælles nordisk statement om værdien af vore kyster.

"Nordic approach how to meet nature in a sensitive way" lyder den overskrift, som vi er sammen om. Overordnet handler det om, hvordan vi bedst muligt kan anvende naturen som ressource for oplevelser af høj kvalitet, også for turister, uden samtidig at ødelægge de unikke værdier, der netop tiltrækker os.

Danske Landskabsarkitekter er koordinator på projektet, og i første omgang har alle lande underskrevet et brev ”Nordisk tilgang til naturudvikling langs kysterne”. En engelsk udgave vil blive publiceret via IFLA’s nyhedskanaler.

Projektet skal munde ud i et sæt værdier med tre udsagn fra hvert land om, hvorfor dette emne er vigtigt og eksempler på gode løsninger på tilgængelighed til kysterne i Norden. Dette ”Nordic Statement” skal desuden manifestere de nordiske landskabsarkitekters vilje til at bidrage til løsning af tidens store samfundsudfordringer.

Download ’Nordisk tilgang til naturudvikling langs kysterne’ herunder.

Foto: Danske Landskabsarkitekter var i september vært ved Nordisk møde 2016. Fra venstre: Johan Folkesson (SE), Annemarie Lund (DK), Oskar Ivarsson (SE), Marit Hovi (NO) Elzelina van Melle (DK), Jeremy Dennis (DK), Lillan Thomsen (DK), Thorhildur Thorhallsdottir (IS), Ann-Sofi Högborg (SE), Anna Levonmaa (FI), Mona Vestli (NO), Aase M. Hørsdal (NO), Katarina O’ Cofaigh (SE), Berglind Gudmundsdottir (IS), Susanne Renée Grunkin (DK). Fotograf: Yngvar Hegrenes (NO)