Om baggrundsbilleder

Om os

Plads til mennesker

Er du blevet nysgerrig på de fire baggrundsbilleder, som vi har vist på forsiden af vores hjemmeside – så læs her historien om hvert enkelt projekt:

#

Elleskoven i Remiseparken, København. Fotograf: Rasmus Hjortshøj

Plads til naturen – Remiseparken, København / BOGL

Vi giver plads til naturens udfoldelse i byens rum

Midt inde i det københavnske tæt bebyggede miljø, har BOGL formgivet en grøn lomme, der folder sig ud med legepladser, skaterpark, frugtlunde, nyttehaver og en eventyrlig elleskov.
Et væld af forskellige naturtyper og stemninger giver Remiseparken en stærk identitet som et sted med plads til fællesskab, fysisk aktivitet og naturoplevelser, der samtidig er planlagt med særlig fokus på klima og biodiversitet.
Fornyelsen af Remiseparken modtog Dansk Landskabspris 2021 for den velovervejede detaljeringsgrad og den overbevisende æstetiske udformning, designet og udførslen på stedet.

#

Lynghøjsøerne, Roskilde. Fotograf: Martin Hvistendal

Plads til friluftsliv – Lynghøjsøerne, Roskilde / OPLAND

Vi skaber plads til rekreative naturoplevelser

Det foranderlige og næringsfattige naturmiljø, der befinder sig ved Lynghøjsøerne ved Svogerslev Grusgrav, udvikles og drives med stor respekt for den biologiske mangfoldighed. Området omfatter en stor artsdiversitet i både flora og fauna, da variationen i landskabet er stor – fra rå skrænter til små vandhuller og store søer.
OPLAND har sat stort fokus på den rekreative naturoplevelse i form af friluftsaktiviteter i vand og på land, og et udpræget stinet som byder på gode gå-, løbe- og cykelmuligheder.

#

Hvidovre Strandpark, Hvidovre. Fotograf: Naja Viscor

Plads til poesi – Hvidovre Strandpark / Vega Landskab i samarbejde med billedhugger Karin Lorentzen

Vi tilføjer kunst og poesi til landskabet

Gennem de seneste 100 år er der udviklet et strandareal ved Hvidovre Strand med tilført strandsand og påfyld fra kommunes byggeprojekter. Vega Landskab har i samarbejde med billedhugger Karin Lorentzen formet dette som et skulpturlandskab bestående af store betonelementer, der fortolker naturens egenskaber i nye former og fungerer som støttemur mellem eng og strand.
Værkets konstruktion og placering er med til at kystsikre strandens område, samtidig med at de danner niveau spring med mange anvendelsesmuligheder såsom leg og ophold.

De Fem Halder, Viborg. Fotograf: Jens Lindhe

Plads til fortællinger – De Fem Halder, Viborg / Erik Brandt Dam Arkitekter

Vi udfolder kulturlandskabets unikke historie

Projektet ’De Fem Halder’ er et stort naturområde, der har været undervejs i mere end 10 år. Hele området er netop åbnet for offentligheden, og står tilgængeligt for alle. Navnet dækker over de fem levn, som kan opleves ved Hals Sø: Gammel Hald, Hals slot, Hald Hovedgård, Daas herregård og Brattingborg.
Erik Brandt Dam Arkitekter søger at skabe bedre sammenhæng, flere oplevelser, historisk dybde samt styrke formidlingen af det særprægede kulturlandskab. Tilføjelserne sætter sig, og foldes langsomt ind i landskabet.

Plads til fortællinger - De Fem Halder, Viborg / Erik Brandt Dam Arkitekter

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >