Fagdommerpanel

Oprettet

Tværfaglighed resulterer i bedre projekter

I takt med at byggeriets parter i stigende grad fokuserer på tværfagligt samarbejde, er det relevant at inddrage landskabsarkitekter i dommerpaneler allerede i konkurrencefaserne. Hermed sikrer man helhedsorienterede løsninger, hvor landskabsarkitekturen også kommer til at spille en vigtig rolle.

Er du bygherre inden for det offentlige eller private, og ønsker du landskabsarkitekt-faglig rådgivning og bistand i forbindelse med en arkitektkonkurrence, kan Danske Landskabsarkitekter hjælpe dig med at finde en egnet fagdommer.

Fagdommere

Vores fagdommerpanel er oprettet i 2016 og består pt. af 15 kompetente fagdommere. Alle de udvalgte fagdommere har som minimum fem års relevant erhvervserfaring og er aktivt udøvende inden for rådgivning, forvaltning, planlægning, forskning og formidling i en række af landets landskabsvirksomheder, offentlige organisationer eller uddannelsesinstitutioner. For at sikre klienterne relevant rådgivning i forhold til fagspecifikke projekter er de 15 fagdommere inddelt i fem overordnede kategorier afhængigt af deres kompetencer.

Kategorier

  • Kulturarv og transformation
  • Klimatilpasning, bæredygtighed og tekniske anlæg
  • Analyse, programmering og proces
  • Byrums- og landskabsdesign
  • Strategisk planlægning

Mangler du en landskabsarkitekt til konkurrenceteamet, er du velkommen til at kontakte os. Send en mail eller ring til sekretariatet.

Proces for udvælgelse af fagdommere

Når der skal udvælges fagdommere til DL’s fagdommerpanel, bliver der set på flere forskellige parametre. Den enkelte fagdommer skal som minimum have fem års erfaring inden for faget, for at sikre et hvis kendskab til fagets faglige udfordringer. I et konkurrenceforløb, tages der højde for formidling både mellem de enkelte fagdommere såvel som mellem fagdommere og konkurrencedeltagere. I den forbindelse skal den enkelte fagdommer have gode kompetencer inden for både mundtlig såvel som skriftlig kommunikation. En fagdommer skal derfor være i stand til tydeligt at formulere, hvad der danner grundlag for udvælgelsen af et vinderforslag.

Hvem er fagdommere?
DL har valgt at inddele fagdommerne i fem kategorier, uden at offentliggøre hvilke fagdommere der er repræsenteret. Dette valg er truffet under hensyntagen til, at alle fagdommere skal have mulighed for aktivt at deltage som dommer til en konkurrence og således undgå at de samme fagdommere bliver valgt hver gang.

Hvad er relevant i en ansøgning?
Det forventes at der én gang årligt kan ansøges om optagelse i DL’s fagdommerpanel. For at DL’s bestyrelse kan tage stilling, hvor vidt den pågældende ansøger er egnet, skal der ved ansøgning om optagelse fremsendes en motiveret ansøgning, der begrunder hvorfor man ansøger, samt hvad det er man som landskabsarkitekt vægter højt ved faget, samt hvor man har sine kompetencer. Derudover fremsendes et fyldestgørende c.v, der redegør for ansøgerens faglige arbejdsforløb.

Læs pressemeddelelse her