Årets første udgave af Landskab stiller fokus på det regenerative

AKTUELT / 28.02.24

Solanum tuberosum, 1960, Erwin Lichtenegger. Kutschera, L., Wurzelatlas: mitteleuropaeischer Ackerunkraeuter und Kulturpflanzen. Frankfurt am Main: DLG-Verlag, 1960

Årets første udgave af Landskab er på gaden. Denne udgave italesætter vores forbindelse til noget større, og dette afspejles i interessen for regenerative praksisser, der fokuserer på at forbedre og genopbygge ressourcer, hvilket indebærer en ændring i vores tilgang til miljøet og samarbejdet med det

En regenerativ praksis fokuserer på at forbedre og vedligeholde, undgå forringelse og genopbygge tabte ressourcer. Den modsætter sig lineær fremskridt, er cirkulær og aktivistisk, og erkender begrænsningen af vores ressourcer. Den strækker sig fra at reducere CO2-udslip til at øge kulstofbinding både over og under jorden. Vi skal ændre måden hvorpå vi tænker livet med jorden på. Jordlivet skal opleves som noget større, og i højere grad fylde mere i vores hverdag.

“I stedet for at gå til italiensk eller til investering må vi gå til have. Ikke kun lære at køre bil, men også at reparere et udpint stykke jord og pode og plante et træ. Ikke kun løbe en tur rundt om søerne, men gå i marken og langs grøftekanten, nulre frø og samle agern på vores vej. Give alt levende opmærksomhed.”

– Redaktør Christina Capetillo, Landskab #1-2024

Landskab 1-2024 udkom den 23. februar. Har du ikke allerede modtaget dit eksemplar, kan du tage et smugkig på lederen her (pdf).


The first issue of Landskab this year focuses on the regenerative

A regenerative practice focuses on improving and maintaining, avoiding degradation, and rebuilding lost resources. It opposes linear progress, being circular and activist, acknowledging the limitation of our resources. It ranges from reducing CO2 emissions to increasing carbon sequestration both above and below ground. We need to change how we think about living with the earth. Earth’s life should be experienced as something greater and play a bigger role in our daily lives.

“Instead of learning Italian or investment, we should learn gardening. Not just learn to drive a car but learn to repair a depleted lot, graft and plant a tree. Not just jog around a lake but walk through the fields and green roadside verges, gather seeds and acorns. Pay attention to all living things.”

– Editor Christina Capetillo, Landskab #1-2024

Landskab 1-2024 was released on the 22nd of February. If you haven’t received your copy yet, you can take a sneak peek at the editorial here (pdf).

Annual subscriptions and single sales of Landskab can be purchased at @arkitektens_butik webshop!

Plads til bynatur – Skovbrynet Basecamp, Lyngby / Kragh & Berglund

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >