Danske Landskabsarkitekters Generalforsamling 2020

AKTUELT / 30.06.20

Foto: Formand Susanne Renée Grunkin fremlægger bestyrelsen beretning på årets Generalforsamling. Fotograf: Nina Trock-Jansen.

Bliv opdateret på hvem der er indtrådt i bestyrelsen og udvalg, - og se billeder fra dagen

Af Lillan Thomsen, daglig leder Danske Landskabsarkitekter.

Danske Landskabsarkitekters Generalforsamling 2020 blev løb af stablen d.19. juni i Akademikertårnet på Frederiksberg, med en forsinkelse på næsten tre måneder. Dirigent Henning Looft indledte dagen med at fortælle, at på grund af den ekstraordinære situation og krise ifm. COVID19 og lock-down af Danmark, blev generalforsamlingen d. 27. marts udskudt. Denne forsinkelse må betegnes som force majeure, og generalforsamling var lovligt indkaldt.

DLs formand Susanne Renée Grunkin bød stort velkommen til den lille skare af dedikerede medlemmer som var mødt op. En gennemgang af årsberetning, virksomhedsplan, årsregnskab og næste års budget var obligatorisk på dagsorden og blev godkendt. Og vi kan nu præsentere DL’s bestyrelse samt nye ansigter for de forskellige udvalg.

Foto: Jeremy Dennis ved årets Generalforsamling Fotograf: Nina Trock-Jansen.

Foto: Landskab redaktør Christina Capetillo ved årets Generalforsamling. Fotograf: Nina Trock-Jansen.

Foto: DLs internationale delegat Elzélina Van Melle ved årets Generalforsamling. Fotograf: Nina Trock-Jansen.

Danske Landskabsarkitekters bestyrelse er:

Catrine Hancke – genvalgt 2020-22
Martin Hedevang Andersen – genvalgt 2020-22
Tine Gils – genvalgt 2020-22
Signe Moos – nyvalgt 2020-22
Susanne Renée Grunkin – 2019-21
Julie Linke Bank – 2019-21
Maria Boe-Whitehorn – 2019-21
Emilie Kjeldsen Kjær – nyvalgt som suppleant 2020-21
Rikke Thiirmann Thomsen– nyvalgt som suppleant 2020-21
Lukas Anker Christiansen – studenterrepræsentant 2019-21

Velkommen til både nye og kendte ansigter. Vi glæder os til jeres input til foreningen og er sikre på, at samarbejdet fører til god udvikling for foreningen.

Vi siger farvel til de afgående bestyrelsesmedlemmer. Der skal lyde en særlig tak for indsatsen til:

Jakob Sandell Sørensen, Philip Dahlerup Christensen og Ole Mouritsen.

Landskabs redaktionsudvalg har også fået nye kræfter. Ulrik Kuggas blev genvalgt og velkommen til Anja Boserup som ny suppleant. Mange tak for denne gang til Julie Linke Bank som har været suppleant det sidste år. Se hele udvalget sammensætning her.

Til Retsudvalget kan vi byde velkommen til tre nye medlemmer nemlig Anne Stausholm, Stephan Gustin og Thomas Misbach Thinghuus. Til sidst skal nævnes at Rune Bugge Jensen blev genvalgt til foreningens Bedømmelsesudvalg.

Tak til alle fremmødte for en vellykket generalforsamling. Glædeligt at så mange af jer havde mulighed for også at deltage i middagen, som var med til at gøre det til en ekstra god afslutning på dagen. Og tak til ordstyrer Henning Looft for at styre os sikkert gennem dagen.

Læs referat fra Generalforsamlingen via link nedenfor. Her kan du bl.a. kan læse om generalforsamlingens store skulderklap til formanden og til Landskabs redaktør for en særlig flot indsats det første år på posten, samt om hele fem forslag til vedtægtsændringer hvoraf fire blev vedtaget – bl.a. ændring i valgregler og ny titel til vores studentermedlemmer.

Læs foreningens årsberetning Kureren her
Læs referat fra generalforsamlingen her

Foto: Kasserer Martin Hedevang Andersen fremlagde budgettet ved årets Generalforsamling. Fotograf Nina Trock-Jansen.

Foto: Bestyrelsesmedlem Tine Gils klar til debat ved årets Generalforsamling sammen med dirigent Henning Looft. Fotograf Nina Trock-Jansen.

Foto: Ulrik Kuggas ved årets Generalforsamling. Fotograf Nina Trock-Jansen.

Foto: Generalforsamlingen blev efterfulgt af middag på Frederiksberg. Fra venstre: Susanne Renée Grunkin, Ole Mouritsen, Lillan Thomsen, Jakob Sandell Sørensen og Henning Looft. Fotograf: Nina Trock-Jansen.

Plads til bynatur – Skovbrynet Basecamp, Lyngby / Kragh & Berglund

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >