Fredningen af Kildeskovshallen udvides

AKTUELT / 01.10.19

Foto: Kildeskovshallen. Svømmehallerne set fra solplænen med lindetræer. Arkivfoto LANDSKAB 1971. Fotograf: Agnete Muusfeldt. LANDSKAB nr. 8 - 1971.

Den eksisterende fredning af Kildeskovshallen i Gentofte udvides efter høringssvar fra Danske Landskabsarkitekter

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende fredning på Kildeskovshallen i Gentofte.

Fredningen omfatter herefter: Kildeskovshallen med udendørs soppebassin, tilhørende trapper og mure samt de nære omgivelser mod nord, øst, syd og vest, herunder “solplænen” med omkransende mur syd for hallen (1966-72 af Karen Clemmensen og Ebbe Clemmensen samt landskabsarkitekt Agnete Muusfeldt), Adolphsvej 23 og 25, 2820 Gentofte, matr.nr. 1b og 163a, Gentofte, Gentofte Kommune. 

I baggrunden for afgørelsen lyder det:

“I mail af 19. juni 2019 tilslutter Danske Landskabsarkitekter (DL) og DL’s Tænketank sig fuldt ud indstillingen og begrundelsen for fredningsudvidel-sen: ”DL er enige i opretholdelse af skovudtrykket, og opfattelsen er i overens-stemmelse med de tanker landskabsarkitekten Agnete Muusfeldt formulerer i [tidsskriftet] Landskap fra 1971 […]”. DL’s Tænketank foreslår endvidere, ”at indstillingen mere konkret tager stilling til, hvordan opretholdelse af skov-udtrykket skal ske. Det nuværende og meget positivt omtalte udtryk er resul-tatet af et massivt og meget bevist indgreb i 1969, da første etape blev bygget. Udvidelsen af fredningen bør således fastsætte, om skoven i princippet skal drives med fældning og indplantning løbende med f.eks. 10 års intervaller, eller om de nuværende træer skal bibeholdes som sluttet højskov. Såfremt fredningen sker med bibeholdelse af nuværende træer længst muligt, bør ken-delsen også indeholde en bestemmelse for, hvornår skovudtrykket ikke læn-gere er tilstede, og hvilken form for fornyelse, jf. Agnete Muusfeldt indgreb i 1960’erne, der skal ske.” Endelig anbefaler Danske Landskabsarkitekter en grundig registrering af jordbund og vandforhold samt af træernes art, stammeomkreds og udviklingspotentiale som en forudsætning for at kunne opretholde det ønskede udtryk.”

Læs hele afgørelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen her.
Læs mere om Danske Landskabsarkitekters høringssvar her.

Christiansborg Områdesikring, København / GHB Landskabsarkitektur

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >