Københavns Kommuneplan 2019 vedtaget

AKTUELT / 05.05.20

Foto: Forsidegrafik KP19.

Kommuneplan 2019 er nu blevet bekendtgjort. Danske Landskabsarkitekter har bidraget i processen med et høringssvar

I oktober 2019 indsendte Danske Landskabsarkitekter et høringssvar til Københavns Kommunalplan 2019: VERDENSBY MED ANSVAR /HØRINGSSVAR. I høringssvaret opfordrede DL Københavns Kommune til bl.a. at lade sig inspirere af kriterierne i DGNB-certificeringen for Byområder, og af Green Cities’ Oplæg til Grøn Norm.

Desuden blev der peget på behovet for at forholde sig til friarealer, der ikke har direkte kontakt til jord; overdækket cykelparkering, og muligheden for specifikke krav til ‘Opholdsarealer’.

DL´s høringssvar fokuserede på at sætte nogle ambitiøse kvalitative mål for vores friarealer, og for beplantningen og bynaturen i dem – oplevelsesmæssigt, visuelt og miljømæssigt, istedet for blot at tale om kvantitet. Bl.a. omfanget af befæstede arealer til cykelparkering og overdækninger af disse, er med til at begrænse værdien af friarealerne, hvis der ikke tænkes smart f.eks. ved at samtænke beplantning og cykelparkering eller indretning af bebyggelsens stueetage til at indeholde overdækkede cykelpladser, så der kan blive plads til ‘noget andet’ der ikke øger friarealernes befæstelsesgrad, men giver fantastiske grønne oplevelser, selv på steder hvor der rent kvantitativt ikke er meget plads,” siger Julie Linke Bank, medlem af Danske Landskabsarkitekters Bestyrelse.  

Læs mere her.

Borgerpræsentationen vedtog den 27. februar 2020 Københavns Kommuneplan 2019.

Kommuneplan 2019 er den 20. april blevet bekendtgjort på plandata og du kan finde den her. På hjemmesiden kan du desuden finde henvisninger til den politiske behandling samt klagevejledning mv.

Linjer i Landskabet, Aakirkeby / RUBOW Arkitekter

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >