Postkort fra landets landskabsarkitekter

AKTUELT / 02.06.20

Foto Inspiration fra historien: Stevns Klint og Højerup Kirke. Smuk kirke opført i stedets sten, ude på kanten af klinten. Selv som delvis ruin er kirken i brug, og er del af UNESCO-udpegningen. Fotograf: Eva Sara Kehlet Rasmussen, 2019.

Danske Landskabsarkitekter har inviteret en række medlemmer til at sende et ”Postkort” hvor de fortæller om, hvad der optager dem netop nu. Mdl Eva Sara Kehlet Rasmussen skriver om Klimatilpasning og kystbeskyttelse

Danske Landskabsarkitekter har inviteret en række af vores medlemmer til at sende et ”Postkort”  hvor de fortæller om, hvad der optager dem netop nu. Hvad ligger dem på sinde rent fagligt i relation til vores samfund. Vinklen har været fri. Der ligger megen viden gemt, som fortjener at der kommer yderligere fokus på. Og ikke mindst et ønske om at dele, at rette opmærksomheden på nye markører og gode eksempler. Nummer to i rækken kommer fra mdl Eva Sara Kehlet Rasmussen, der her skriver om Klimatilpasning og kystbeskyttelse.

Af Eva Sara Kehlet Rasmussen, indehaver af NATOUR, medlem af DL’s fagdommerpanel.

Danmark har en unik designtradition, som med en vital, innovativ og kreativ tilgang gennem årtier, har bidraget til at løse tidens aktuelle samfundsudfordringer.

Den aktuelle sundhedskrise får mig til at længes efter, at vi i Danmark også kan begynde at tale om den ”grønne” og ”røde” kurve i forhold til at løse vores udfordringer med klimaforandringer og klimatilpasning.

De igangværende klimaforandringer er uafvendelige. Startes klimatilpasningen af vores kyster nu, vil bare de økonomiske omkostninger være ca. 1/30 i forhold til at vente til slutningen af det 21. århundrede. Danmark forventes at komme til at ligge i global top 20 i forhold til udgifter forbundet med havniveaustigning (note 1).

Foto: Opbygning af stabiliserende net af ”wipes”, som er lagt ud på kokosmåtter og forankret. I det færdige anlæg er denne del af systemet dækket af sand. Pilebyg, 2019.

Danmark er en kystnation. Det er alt for underbelyst, at en stor del af vores kulturarv ligger kystnært, og er truet af klimaforandringerne (note 2). I den aktuelle sundhedskrise, kan man ane at kulturen og det der løfter livet, har en forsvindende lille rolle i den kritiske, indledende del af håndteringen af krisen.

Det samme gør sig gældende med kystbeskyttelse, og statistikken taler sit tydelige sprog: De fleste kystbeskyttelsesanlæg er gennem tiden etableret umiddelbart efter en voldsom vejrhændelse, og med dyre og teknisk prægede anlæg (note 3).

De velindpassede landskabsanlæg har sværere vilkår, fordi de typisk kræver længere beslutningshorisont og en bredere organisering, trods at de opleves som mere attraktive, er billigere, med højere æstetisk værdi og mere skånsomme i forhold til naturen og kystlandskabet.

Foto: Ørehalen - blødt forsvar til København. Genskabelse af Københavns landskabelig kontakt til Øresund i vision for grøn københavnsk riviera. Figur: NATOUR/SCHØNHERR, 2019

Fremtiden rummer svære udfordringer i forhold til vores klima, men fremtiden er naturbaserede løsninger, der er velindpassede i vores landskaber og økosystemer med en lav CO2-belastning.

Alle anlægsopgaver, små, som store, vil komme til at indeholde et element af klimatilpasning, da vi alle steder i Danmark lever tæt på en eller flere slags vand: regnvand, grundvand og havvand.

Vejen frem er de gode eksemplers magt, rum til innovation (og fejl), et stærkt fagligt fællesskab og kreative samarbejder på tværs af fag og interesser.

Jeg håber, at vi i den nærmeste fremtid vil få mange lejligheder til at dele fælles viden, begejstring og gode eksempler på klimatilpasningsprojekter med hinanden og resten af verden.

Note 1: Internationalt studie med deltagelse af Niels Bohr Instituttet, 2018: ”Flood damage costs under the sea level rise with warming of 1.5 degrees C and 2 degrees C”.

Note 2: Kystanalysen, 2016: ”Kortlægning af erosion og oversvømmelse”.

Note 3: Pixi-rapport, Teknologier til kystsikring i dansk kontekst, 2019.

Læs også det flotte medlemsportræt af Eva Sara Kehlet Rasmussen.

Psst! Find link til de øvrige interessante MDL Postkort som vi har bragt henover sommeren her

Foto: Inspiration fra praksis: Plads og adgang til stranden, som evner at skabe et unikt sted, som samtidigt er i ”dialog” med strandens dynamik. Projekt af SCHØNHERR i samarbejde med Carsten Juul Christiansen og Marianne Hesselbjerg. Fotograf: Eva Sara Kehlet Rasmussen, 2019.

Plads til eventyr - H. C. Andersens Hus og Have, Odense / MASU Planning

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >